Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43794)
    Książki (7161)
    Artykuły i czasopisma (19424)
    Materiały konferencyjne (15781)
    Rozprawy doktorskie (1159)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Petryna, Janusz; Sułowicz, Maciej; Guziec, Krzysztof

Zastosowanie wskaźników ilościowych do oceny poziomów ekscentryczności w silnikach indukcyjnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Application of quantitative indicators for evaluation levels of induction motors eccentricity
Seria/Czasopismo Maszyny Elektryczne
Numeracja Nr 3 (119)
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 171-178
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 178
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2084-5618
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Zastosowanie wskaźników ilościowych do oceny poziomów ekscentryczności w silnikach indukcyjnych = Application of quantitative indicators for evaluation levels of induction motors eccentricity / Janusz ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [233236] Analiza harmoniczna. Analiza Fourriera
[234300] Analiza numeryczna
[431900] Maszyny elektryczne
[381900] Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych i magnetycznych
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
[430000] Elektrotechnika
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
Słowa kluczowe induction motor, eccentricity, diagnostics of eccentricity, indicators-numerical coefficients, current and axial flux spectra, trend

silnik indukcyjny, ekscentryczność, diagnostyka ekscentryczności, wskaźniki – współczynniki liczbowe, widma prądów i strumienia poosiowego, trend
Abstrakt
Reliable diagnostics of induction machines, in addition to investigating the condition of the winding insulation, their symmetry and continuity and the condition of the core and vibrations as well, should ... więcej

Rzetelna diagnostyka maszyn indukcyjnych oprócz badania stanu izolacji uzwojeń, ich symetrii i ciągłości, stanu pakietu oraz drgań powinna uwzględniać również badanie na okoliczność ewentualnego ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 7
Liczba arkuszy 0.734

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii [E-2]
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej [E]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/