Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47387)
    Książki (7481)
    Artykuły i czasopisma (21719)
    Materiały konferencyjne (22663)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kulig, Anna

About historic stonework in Kraków

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu O zabytkowej kamieniarce Krakowa
Seria/Czasopismo Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych = Teka Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies
Numeracja T. 13, Nr 3
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 7-13
Oznaczenie ilustracji fot.
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1895-3980
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
About historic stonework in Kraków / Anna Kulig // Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych = Teka Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zabytki, detale architektoniczne, lapidaria
Abstrakt
Massive fragments of portals, moldings, and columns which are stored in stone collections and museum storage rooms are today of no particular interest. They spur the visitors' imagination only slightly; ... więcej

Masywne fragmenty portali, obramień, filarów, które są złożone w lapidariach i magazynach muzealnych nie budzą dziś większego zainteresowania, słabo przemawiają do wyobraźni widzów – ot, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/