Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43800)
    Książki (7161)
    Artykuły i czasopisma (19429)
    Materiały konferencyjne (15781)
    Rozprawy doktorskie (1160)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Przygodzki, Dominik

Od stanowiska archeologicznego do rezerwatu archeologicznego i parku archeologicznego, czyli muzealizacja archeologiczna

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy From an archaeological site to an archaeological presenve and archaeological park – archaeological musealisation
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 55
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 7-15
Oznaczenie ilustracji fot., mapy
Bibliografia (na str.) 15
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.17425/WK55ARCHE
Opis bibliograficzny
Od stanowiska archeologicznego do rezerwatu archeologicznego i parku archeologicznego, czyli muzealizacja archeologiczna = From an archaeological site to an archaeological presenve and archaeological park ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura, dziedzictwo kulturowe, ekspozycja reliktów, park archeologiczny, muzealizacja, stanowisko, rezerwat, archeologia eksperymentalna, rekonstrukcja
Abstrakt
Współczesna socjologia i fi lozofi a podjęły badania fenomenu nazywanego muzealizacją przestrzeni publicznej, które to zjawisko charakteryzuje się nie tylko zwiększonym zapotrzebowaniem społecznym ... więcej

Contemporary sociology and philosophy have engaged in the study of a phenomenon called the musealisation of the public space, a phenomenon which is characterised not only by an increased public need for ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 13

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków [A-1]
Wydział Architektury [A]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/