Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43867)
    Książki (7167)
    Artykuły i czasopisma (19483)
    Materiały konferencyjne (15787)
    Rozprawy doktorskie (1160)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (93)
Inne bazy bibliograficzne (14754)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rymsza-Mazur, Wojciech

Tożsamość miejsc związanych z austro-węgierskimi założeniami zapleczy militarnych we współczesnej architekturze krajobrazu – projekty, kreacje konserwatorskie, realizacje

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Identity of places linked to the Austro-Hungarian military facility arrangements in contemporary landscape architecture – designs, conservation creations, executions
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Numeracja T. 46
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 373-394
Oznaczenie ilustracji fot., mapy
Bibliografia (na str.) 393-394
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Tożsamość miejsc związanych z austro-węgierskimi założeniami zapleczy militarnych we współczesnej architekturze krajobrazu – projekty, kreacje konserwatorskie, realizacje = Identity of places ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe tożsamość miejsca, kanon miejsca, architektura krajobrazu, zał ożenia garnizonowe, kreacje konserwatorskie

identity of a place, canon of a place, landscape architecture, garrison concepts, conservation creations
Abstrakt
Artykuł niniejszy stanowić ma przyczynek do szerszych rozważań i dyskusji dotyczących pomijanych wciąż kwestii garnizonowej architektury krajobrazu, jej kanonu - isto ty miejsca, jego tożsamości. ... więcej

This paper is intended as a contribution to broader considerati ons and discussions on the still overlooked issues of garrison landscape architecture, its canon - the essence of the place, its identity. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 5
Publikacja indeksowana w Web of Science tak

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Architektury Krajobrazu [A-8]
Wydział Architektury [A]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/