Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43871)
    Książki (7167)
    Artykuły i czasopisma (19487)
    Materiały konferencyjne (15787)
    Rozprawy doktorskie (1160)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (93)
Inne bazy bibliograficzne (14754)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zawada-Pęgiel, Katarzyna; Rymaniak, Janusz

Outsourcing jako koncepcja rozwoju usług wsparcia biznesu (BSS) w Polsce: wymiary instytucjonalne i przestrzenne

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Outsourcing as a concept for the development of Business Support Services (BSS) in Poland : institutional and spatial dimensions
Seria/Czasopismo Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Numeracja T. 19, Z. 10, Cz. 2
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 277-290
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 288-290
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2543-8190
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Outsourcing jako koncepcja rozwoju usług wsparcia biznesu (BSS) w Polsce: wymiary instytucjonalne i przestrzenne = Outsourcing as a concept for the development of Business Support Services (BSS) in Poland ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
[063100] Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa. Zarządzanie przedsiębiorstwem
[070000] Organizacja i zarządzanie
[640000] Architektura
[060000] Nauki ekonomiczne. Ekonomika
Słowa kluczowe outsourcing, business support service (BSS), functional – spatial structure of cities
Abstrakt
The article presents the idea, functions and directions of development of outsourcing and the evolution of its forms embodied in the existing institutions dealing with SSC, IT, BPO/O and R&D. A type and ... więcej

W artykule przedstawiono istotę, funkcje i kierunki rozwijania outsourcingu oraz ewolucję jego form w tworzone w praktyce instytucje SSC, IT, BPO/O oraz R&D. Dokonano analizy ilościowej, rodzajowej ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 14
Liczba arkuszy 0.88

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Projektowania Architektonicznego [A-2]
Wydział Architektury [A]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/