Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43768)
    Książki (7157)
    Artykuły i czasopisma (19403)
    Materiały konferencyjne (15780)
    Rozprawy doktorskie (1159)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Śladowski, G.

Use of Meta-Networks to evaluate key agents, knowledge and resources in the planning of construction projects

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Wykorzystanie meta-sieci do oceny kluczowych agentów, wiedzy i zasobów w planowaniu przedsięwzięć budowlanych
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 64, Iss. 3
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 111-129
Oznaczenie ilustracji fot., tab., schem.
Bibliografia (na str.) 126-127
Bibliografia (liczba pozycji) 23
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/ace-2018-0033
Opis bibliograficzny
Use of Meta-Networks to evaluate key agents, knowledge and resources in the planning of construction projects / G. Śladowski // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2018, Vol. 64, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Meta-Network Analysis (MNA), Dynamic Network Analysis (DNA), planning construction projects, refurbishment of historical structures

Meta-Network Analysis (MNA), Dynamic Network Analysis (DNA), planowanie przedsięwzięć budowlanych, rewaloryzacja obiektów zabytkowych
Abstrakt
The article proposes a new approach to the identification of key agents, knowledge and resources required to complete tasks being performed as a part of construction projects. The author used the concept ... więcej

W artykule zaproponowano nowe podejście do identyfikacji kluczowych agentów (uczestników), wiedzy i zasobów potrzebnych do realizacji zadań w ramach przedsięwzięć budowlanych. Do modelowania relacji ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 15
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Zarządzania w Budownictwie [Z]
Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/