Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47816)
    Książki (7420)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22620)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Leśniak, Agnieszka; Janowiec, Filip

Risk assessment of additional works in railway construction investments using the Bayes network

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sustainability
Numeracja Vol. 11, Iss. 19, z. spec.
Data wydania 2019
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 1-15
Liczba stron 15
Oznaczenia ref./art. 5388
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 13-15
Bibliografia (liczba pozycji) 44
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2071-1050
Uwagi Tyt. zesz. spec.: Sustainability and Risks in Construction Management
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/su11195388
Opis bibliograficzny
Risk assessment of additional works in railway construction investments using the Bayes network / Agnieszka Leśniak, Filip Janowiec // Sustainability [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. 11, Iss. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe railway construction projects, risk management, additional works, Bayesian networks
Abstrakt
The implementation of railway infrastructure construction projects including sustainable development goals is a complex process characterized by a significant extension of individual investment stages. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 2.576
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 1.07
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/