Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mielnik, Anna

Do we need architectural theories today?

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Czy potrzebujemy dzisiaj teorii architektonicznych?
Seria/Czasopismo Space & Form = Przestrzeń i Forma
Numeracja Nr 39
Data wydania 2019
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 81-92
Bibliografia (na str.) 92
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2391-7725
Uwagi Równolegle tekst ang. i pol.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.21005/pif.2019.39.B-04
Opis bibliograficzny
Do we need architectural theories today? = Czy potrzebujemy dzisiaj teorii architektonicznych? / Anna Mielnik // Space & Form = Przestrzeń i Forma [Dokument elektroniczny]. – 2019, Nr 39, s. 81-92. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe metodologia, teoria architektoniczna, teoria krytyczna, teoria racjonalistyczna

architectural theory, critical theory, methodology, rationalistic theory
Abstrakt
Tematem artykułu jest kondycja współczesnej teorii architektonicznej. Celem pracy jest pokazanie współczesnego stanu dyskursu architektonicznego oraz czynników, które wpływają na wyraźne zmiany ... więcej

The subject of the following considerations is the condition of contemporary architectur-al theory. The aim of this paper is to show the contemporary state of architectural dis-course and the factors that ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/