Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48380)
    Książki (7379)
    Artykuły i czasopisma (22211)
    Materiały konferencyjne (22476)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jaromska, Ewa; Zych, Mariusz

Szacowanie ryzyka zarysowania płyt fundamentowych według wytycznych niemieckich - komentarz

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Commentary to scratching risk assessment for foundation slabs according to german guidelines
Seria/Czasopismo Przegląd Budowlany
Numeracja Nr 9
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 15-18
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 18
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 2
ISSN 0033-2038
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny
Szacowanie ryzyka zarysowania płyt fundamentowych według wytycznych niemieckich - komentarz / Ewa Jaromska, Mariusz Zych // Przegląd Budowlany. – 2019, Nr 9, s. 15-18 : tab. – Bibliogr. 15 poz., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ryzyko zarysowania, białe wanny, wodoszczelność
Abstrakt
Jednym z podstawowych warunków użytkowalności w przypadku płyt fundamentowych jest zapewnienie ich wodoszczelności ze względu na możliwe okresowe lub stałe parcie wody gruntowej. W artykule przedstawiono, ... więcej

One of the basic service conditions in the case of foundation slabs is to ensure their water-tightness due to the pos-sible periodic or constant pressure of groundwater. Therefore, the article presents, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/