Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43975)
    Książki (7184)
    Artykuły i czasopisma (19559)
    Materiały konferencyjne (15802)
    Rozprawy doktorskie (1161)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (93)
Inne bazy bibliograficzne (14754)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stypuła, Krzysztof; Kozioł, Krzysztof

Stosowanie pomiarów drgań i obliczeń symulacyjnych w ramach ochrony sąsiedniej zabudowy przed drganiami kolejowymi

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Wariant tytułu Application of vibration measurements and forecasting calculations in the framework of protection of neighborhood buildings against railway vibrations
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne = Research and Technical Papers of Polish Association for Transportation Engineers in Cracow. Series: Proceedings
Data wydania 2019
Język polski
Numeracja Nr 2 (119)
Zakres stron 235-246
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 246
Bibliografia (liczba pozycji) 3
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ. s. 319-320
ISSN 1231-9155
Uwagi Tyt. numeru: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym = Modern technologies and anagement systems for rail transport
Nazwa konferencji Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym
Miejsce konferencji Zakopane
Data konferencji 4-6.12.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Stosowanie pomiarów drgań i obliczeń symulacyjnych w ramach ochrony sąsiedniej zabudowy przed drganiami kolejowymi / Krzysztof Stypuła, Krzysztof Kozioł // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe drgania kolejowe, ochrona przed drganiami, ochrona środowiska

railway vibration, vibration protection, environmental protection
Abstrakt
Praca dotyczy zagadnień związanych z wpływem drgań wywołanych ruchem kolejowym na konstrukcję budynków i na ludzi w tych budynkach. Nawiązując do norm PN-B-02170:2016-12 i PN-B-02171:2017-06 omówiono ... więcej

The work concerns the impact of railroad vibration on the construction of buildings and people in them. Referring to the PN-B-02170: 2016-12 and PN-B-02171: 2017-06 standards, the principles of using vibration ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię






© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/