Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47816)
    Książki (7420)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22620)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stanaszek-Tomal, Elżbieta

Bacterial concrete as a sustainable building material?

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sustainability
Numeracja Vol. 12, Iss. 2, Spec. Iss.
Data wydania 2020
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. 696
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 11-13
Bibliografia (liczba pozycji) 68
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2071-1050
Uwagi Special Issue: Sustainability in Transportation and the Built Environment
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/su12020696
Opis bibliograficzny
Bacterial concrete as a sustainable building material? / Elżbieta Stanaszek-Tomal // Sustainability [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. 12, Iss. 2, Spec. Iss., 13 s. : rys., tab. – Tryb dostępu: ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sustainable, self-healing, concrete, bacteria
Abstrakt
The right selection of building materials plays an important role when designing a building to fall within the definition of sustainable development. One of the most commonly used construction materials ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.251
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.63
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/