Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47886)
    Książki (7418)
    Artykuły i czasopisma (22011)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1209)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ciepiela, Agnieszka; Łasocha, Marceli

Urban sprawl and spatial planning documents: the case of the municipality of Biecz, Poland

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Rozpraszanie zabudowy a dokumenty planistyczne. Przypadek gminy Biecz w Polsce
Seria/Czasopismo Space & Form = Przestrzeń i Forma
Numeracja Nr 44
Data wydania 2020
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 231-248
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, plany, tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 247-248
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1895-3247
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.21005/pif.2020.44.C-03
Opis bibliograficzny
Urban sprawl and spatial planning documents: the case of the municipality of Biecz, Poland = Rozpraszanie zabudowy a dokumenty planistyczne. Przypadek gminy Biecz w Polsce / Agnieszka Ciepiela, Marceli ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Słowa kluczowe Carpathian areas, local spatial development plan, urban sprawl, spatial development conditions and directions study, spatial planning

obszary karpackie ,plan miejscowy, planowanie przestrzenne, rozproszenie zabudowy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Abstrakt
Cities all over the world are expanding their suburbs, which typically feature districts comprised of single-family development-urban sprawl. In recent years, urban sprawl has also become highly visible ... więcej

Miasta na całym świecie rozbudowują swoje przedmieścia, na których zazwyczaj lokalizowane są dzielnice zabudowy jednorodzinnej. Intensyfikacja tego rodzaju inwestycji doprowadziła do zjawiska rozlewania ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/