Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47886)
    Książki (7418)
    Artykuły i czasopisma (22011)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1209)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Charciarek, Marcin

Pavilion architecture – a model or ephemera? Towards an elementary of meanings

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Architektura pawilonowa – wzorzec czy efemeryda? W stronę elementarności znaczeń
Seria/Czasopismo Space & Form = Przestrzeń i Forma
Numeracja Nr 44
Data wydania 2020
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 193-210
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 210
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2391-7725
Uwagi Urban and Regional Planning / Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.21005/pif.2020.44.C-01
Opis bibliograficzny
Pavilion architecture – a model or ephemera? Towards an elementary of meanings = Architektura pawilonowa – wzorzec czy efemeryda? W stronę elementarności znaczeń / Marcin Charciarek // Space & Form ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640900] Teoria architektury
[640000] Architektura
Słowa kluczowe elementary architecture, pavilion architecture, permanenence of meaninig

architektura elementarna, architektura pawilonowa, trwałość znaczeń
Abstrakt
Undoubtedly, since the beginning of the 20th century, pavilion architecture has become the architect's manifesto and destroys the sense of the history of architecture, which says that architecture is subject ... więcej

Bez wątpienia architektura pawilonowa od poczatku XX wieku stała manifestem architekta i burzy sens historii architektury mówiącej o tym, że architektura podlega trwaniu jednej idei estetycznej, form, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/