Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Paluch, Maciej; Szkoda, Maciej; Lisowska, Aleksandra

Application of an energy recovery system in the form of a turbogenerator on a selected example of a diesel locomotive

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Challenges for the market of production, operation and maintenance of rail vehicles : monograph
Redaktor źródła Szkoda, Maciej
Współtwórca źródła Młynarski, Stanisław [red. prow.]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 407-413
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 413
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-66531-88-8
Nazwa konferencji XXIV Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2021
XXIV Conference "Rail Vehicles" 2021
Miejsce konferencji Arłamów
Data konferencji 12-15.09.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Application of an energy recovery system in the form of a turbogenerator on a selected example of a diesel locomotive / Maciej Paluch, Maciej Szkoda, Aleksandra Lisowska // W: Challenges for the market ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [692100] Transport kolejowy
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
[433100] Napęd elektryczny. Urządzenia sterujące napędem elektrycznym
[690000] Transport
[430000] Elektrotechnika
Słowa kluczowe silniki spalinowe, odzyskiwanie energii
Abstrakt
This paper introduces the idea of implementing a system that allows partial recovery of the energy contained in the exhaust gases generated by a diesel internal combustion engine. In order to recover the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/