Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47651)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21865)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jasiński, Radomir

On the question of stepwise [4+2] cycloaddition reactions and their stereochemical aspects

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Symmetry
Numeracja Vol. 13, Iss. 10, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-17]
Liczba stron 17
Oznaczenia ref./art. 1911
Oznaczenie ilustracji schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 14-17
Bibliografia (liczba pozycji) 87
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2073-8994
Uwagi Special Issue: Regio- and Stereoselectivity in Cycloaddition Reactions
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/sym13101911
Opis bibliograficzny
On the question of stepwise [4+2] cycloaddition reactions and their stereochemical aspects / Radomir Jasiński // Symmetry [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 13, Iss. 10, Spec. Iss., 17 s. : schem., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Diels-Alder reaction, [4+2] cycloaddition, mechanism, zwitterionic intermediates, biradicals
Abstrakt
Even at the end of the twentieth century, the view of the one-step [4+2] cycloaddition (Diels-Alder) reaction mechanism was widely accepted as the only possible one, regardless of the nature of the reaction ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 2.713
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/