Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48605)
    Książki (7415)
    Artykuły i czasopisma (22252)
    Materiały konferencyjne (22460)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Generowicz, Agnieszka; Chmielewska, Monika; Dorosz, Aneta; Kultys, Henryk; Kabaciński, Marek

Realizacja metabolizmu miasta Krakowa w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi i energią z nich odzyskaną

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Implementation of the metabolic rate of the City of Krakow as part of municipal waste management and energy derived from it
Tytuł źródła Ewaluacja gospodarki o obiegu zamkniętym : wyzwania, bariery, korzyści
Redaktor źródła Kulczycka, Joanna
Współtwórca źródła Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. IGSMiE PAN
Wydawnictwo według MEiN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 123-132
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 132
Oznaczenie streszczenia Abstr. s. 189
ISBN 978-83-961960-4-0
978-83-963280-4-5 (e-ISBN)
Uwagi DOI: 10.33223/ego202111 (całość)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Realizacja metabolizmu miasta Krakowa w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi i energią z nich odzyskaną / Agnieszka Generowicz, Monika Chmielewska, Aneta Dorosz, Henryk Kultys, Marek Kabaciński ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe odpady komunalne, gospodarka odpadami, odzysk, recykling, symbioza gospodarcza, GOZ (gospodarka o obiegu zamkniętym)

CE, city, SWOT, Kraków
Abstrakt
The waste management system in the Municipality of Kraków is a model example of strategic planning and implementation of the CE. The goal is to ensure that all elements of the system work together so ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/