Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48605)
    Książki (7415)
    Artykuły i czasopisma (22252)
    Materiały konferencyjne (22460)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Generowicz, Agnieszka; Kulczycka, Joanna

Gospodarka cyrkulacyjna w Krakowie – wyzwania, bariery i korzyści

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Circular economy in Kraków – challenges, barriers and benefits
Tytuł źródła Ewaluacja gospodarki o obiegu zamkniętym : wyzwania, bariery, korzyści
Redaktor źródła Kulczycka, Joanna
Współtwórca źródła Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. IGSMiE PAN
Wydawnictwo według MEiN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 111-122
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 121-122
Oznaczenie streszczenia Abstr. s. 188
ISBN 978-83-961960-4-0
978-83-963280-4-5 (e-ISBN)
Uwagi DOI: 10.33223/ego202111 (całość)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Gospodarka cyrkulacyjna w Krakowie – wyzwania, bariery i korzyści / Agnieszka Generowicz, Joanna Kulczycka // W: Ewaluacja gospodarki o obiegu zamkniętym : wyzwania, bariery, korzyści / red. nauk. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe gospodarka cyrkulacyjna, metalizm miasta, Kraków - miastem cyrkularnym

CE, city, Kraków
Abstrakt
The CE is a challenge to the consumptive lifestyle and the depleting environmental resources. Its aim will be to create a living environment based on the rational and sustainable use of resources and raw ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/