Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47376)
    Książki (7497)
    Artykuły i czasopisma (21709)
    Materiały konferencyjne (22667)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Nering, Krzysztof; Kowalska-Koczwara, Alicja

Determination of vibroacoustic parameters of polyurethane mats for residential building purposes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polymers
Numeracja Vol. 14, Iss. 2, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-16]
Liczba stron 16
Oznaczenia ref./art. 314
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 15-16
Bibliografia (liczba pozycji) 36
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2073-4360
Uwagi Special Issue: Polymer Composites for Structural Applications
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/polym14020314
Opis bibliograficzny
Determination of vibroacoustic parameters of polyurethane mats for residential building purposes / Krzysztof Nering, Alicja Kowalska-Koczwara // Polymers [Dokument elektroniczny]. – 2022, Vol. 14, Iss. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polyurethane, acoustic comfort, vibrational comfort, material properties, damping, dynamic stiffness
Abstrakt
This paper is aimed at investigating the use of polyurethane mats, usually used as ballast mats, for residential building purposes. Ballast mats have features that may improve the vibroacoustic comfort ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 4.329

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Scientific research results were financed by the European Union from the European Regional Development Fund within the Smart Growth Operational Programme 2014-2020. “The innovative technology of vibro-acoustic floor insulation” project is implemented as a part of the Regional Science and Research Agendas (RANB) competition of the National Centre for Research and Development (NCRD)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/