Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47376)
    Książki (7497)
    Artykuły i czasopisma (21709)
    Materiały konferencyjne (22667)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gołębiowski, Tomisław; Piwakowski, Bogdan; Ćwiklik, Michał

Application of complex geophysical methods for the detection of unconsolidated zones in flood dikes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Remote Sensing
Numeracja Vol. 14, Iss. 3, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-24]
Liczba stron 24
Oznaczenia ref./art. 538
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 22-24
Bibliografia (liczba pozycji) 66
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2072-4292
Uwagi Special Issue: Toward an Application of Remote Sensing Technology for Decision Making during Natural Disasters
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/rs14030538
Opis bibliograficzny
Application of complex geophysical methods for the detection of unconsolidated zones in flood dikes / Tomisław Gołębiowski, Bogdan Piwakowski, Michał Ćwiklik // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe disaster relief, recoveryand reconstruction, environmental engineering, geoelectrical and electromagnetics methods, high-resolution seismic
Abstrakt
The flood levees in the vicinity of Krakow city (Poland) are, in some places, over 100 years old. Thereupon, in the flood dike, and its subsoil, can appear unconsolidated zones, which, during the flood ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 4.848

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/