Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Bomberg, Mark

Dlaczego wielorodzinne budynki mieszkalne w Vancouver zużywały tyle samo energii w 2002 co w 1929 roku?

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Why did multi-family residental buildings in Vancouver use the same amount of energy in 2002 as in 1929?
Seria/Czasopismo Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Numeracja Nr 1 (593)
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 56-58
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0137-2971
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.15199/33.2022.01.07
Opis bibliograficzny
Dlaczego wielorodzinne budynki mieszkalne w Vancouver zużywały tyle samo energii w 2002 co w 1929 roku? = Why did multi-family residental buildings in Vancouver use the same amount of energy in 2002 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe efektywność energetyczna, przegrody zewnętrzne, jakość środowiska wewnętrznego, budynki zrównoważone

energetic efficiency, external partitions, the quality of internal environment, sustainable buildings
Abstrakt
Projektując przegrody zewnętrzne budynku należy poddać analizie wiele różnych aspektów, takich jak efektywność energetyczna, trwałość, możliwość zbudowania takiej przegrody, wpływ na warunki ... więcej

When designing the building envelope, many different aspects should be analyzed, such as energy efficiency, durability, the possibility of constructing such divisions, the impact on health conditions and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/