Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łach, Michał; Korniejenko, Kinga; Balamurugan, Ponnambalam; Uthayakumar, Marimuthu; Mikuła, Janusz

The influence of tuff particles on the properties of the sintered copper matrix composite for application in resistance welding electrodes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Applied Sciences
Numeracja Vol. 12, Iss. 9, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 4477
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 13-14
Bibliografia (liczba pozycji) 41
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2076-3417
Uwagi Special Issue: Metal Additive Manufacturing and Welding
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/app12094477
Opis bibliograficzny
The influence of tuff particles on the properties of the sintered copper matrix composite for application in resistance welding electrodes / Michał Łach, Kinga Korniejenko, Ponnambalam Balamurugan, Marimuthu ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe metal matrix composites (MMC), particle-reinforced composites, volcanic tuff, softening temperature, welding electrodes
Abstrakt
This paper presents modern copper-matrix composite materials in which volcanic tuff particles are used as a reinforcing phase. The aim of the research was to determine the optimal shares of volcanic tuff ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 2.679
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/