Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Boroń, Paweł; Dulińska, Joanna; Jurkowska, Nadzieja; Tatara, Tadeusz

Wpływ kąta rastrowania na właściwości mechaniczne polimeru PLA-IMPACT w technologii druku 3D

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Impact of raster angle on the mechanical properties of PLA-IMPACT polymer in 3D printing technology
Seria/Czasopismo Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Numeracja nr 4 (596)
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 6-10
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 10
Bibliografia (liczba pozycji) 27
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0137-2971
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/33.2022.04.02
Opis bibliograficzny
Wpływ kąta rastrowania na właściwości mechaniczne polimeru PLA-IMPACT w technologii druku 3D = Impact of raster angle on the mechanical properties of PLA-IMPACT polymer in 3D printing technology / ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe druk 3D, materiał PLA, charakterystyki materiałowe, model dynamiczny

3D printing, PLA material, material characteristics, dynamic model
Abstrakt
Celem pracy jest poznanie możliwości i uwarunkowań stosowania modeli wykonanych w technologii druku 3D do badań dynamicznych. Zaprezentowano metodę i wyniki badań określających parametry fizykomechaniczne ... więcej

The aim of the work is to identify the possibilities and conditions for the use of models made in 3D printing technology for dynamic experiments. The methodology and results of tests determining the physical ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/