Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48892)
    Książki (7443)
    Artykuły i czasopisma (22391)
    Materiały konferencyjne (22337)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jamroży, Mateusz; Głąb, Magdalena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Gajda, Paweł; Tyliszczak, Bożena

The impact of the Matricaria chamomilla L. Extract, starch solution and the photoinitiator on physiochemical properties of acrylic hydrogels

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 8, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-20]
Liczba stron 20
Oznaczenia ref./art. 2837
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 18-20
Bibliografia (liczba pozycji) 39
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Synthetic/Nature Polymers in Bioengineering
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15082837
Opis bibliograficzny
The impact of the Matricaria chamomilla L. Extract, starch solution and the photoinitiator on physiochemical properties of acrylic hydrogels / Mateusz Jamroży, Magdalena Głąb, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe acrylic hydrogels, chamomile extract, starch, starch gelatinization, release profile, sorption capacity, tensile strength, simulated physiological liquids
Abstrakt
Matricaria chamomilla L. extract is well-known for its therapeutic properties; thus, it shows potential to be used to modify materials designed for biomedical purposes. In this paper, acrylic hydrogels ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/