Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48905)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22327)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bonenberg, Wojciech; Rybicki, Stanisław M.; Schneider-Skalska, Grażyna; Stochel-Cyunel, Jadwiga

Sustainable water management in a Krakow housing complex from the nineteen-seventies in comparison with a model Bio-Morpheme unit

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sustainability
Numeracja Vol. 14, Iss. 9
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-19]
Liczba stron 19
Oznaczenia ref./art. 5499
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 18-19
Bibliografia (liczba pozycji) 52
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2071-1050
Uwagi Special Issue: Architectural, Civil, and Infrastructure Engineering in View of Sustainability
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/su14095499
Opis bibliograficzny
Sustainable water management in a Krakow housing complex from the nineteen-seventies in comparison with a model Bio-Morpheme unit / Wojciech Bonenberg, Stanisław M. Rybicki, Grażyna Schneider-Skalska, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
[620000] Gospodarka wodna
[622300] Zaopatrzenie w wodę
Słowa kluczowe water management, housing environment quality, multi-family settlements, Bio-Morpheme
Abstrakt
Cities grow through the addition of new housing structures, but the existing tissue is also modernized. Krakow, like any city with a historical origin, has typologically varied housing tissue. A large ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.889
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/