Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zachariasz, Agata

Greenery design in areas under heritage conservation, on the example of selected Krakow sites

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Projektowanie zieleni w obszarach objętych ochroną zabytków, na przykładzie wybranych obiektów krakowskich
Seria/Czasopismo Space & Form = Przestrzeń i Forma
Numeracja Nr 50
Data wydania 2022
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 289-314
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 312-314
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2391-7725
Uwagi Równolegle tekst ang. i pol.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.21005/pif.2022.50.D-01
Opis bibliograficzny
Greenery design in areas under heritage conservation, on the example of selected Krakow sites = Projektowanie zieleni w obszarach objętych ochroną zabytków, na przykładzie wybranych obiektów krakowskich ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
Słowa kluczowe heritage greenery sites, design for conservation, new interventions in historical structures

tereny zieleni zabytkowej, projektowanie konserwatorskie, nowe ingerencje w strukturę zabytkową
Abstrakt
The objective of this paper is to present greenery design processes in publicly accessible heritage areas. This subject concerns sites under conservation via monument protection forms and new sites built ... więcej

Celem artykułu jest pokazanie procesów projektowania zieleni w obszarach zabytkowych publicznie dostępnych. Problematyka dotyczy obiektów chronionych formami ochrony zabytków i nowych terenów powstających ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Liczba arkuszy 2.8
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/