Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48647)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (22271)
    Materiały konferencyjne (22444)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kijania-Kontak, Magda; Winnicki, Andrzej

Badania doświadczalne przyczepności prętów zbrojeniowych SAS 670/800 do betonu wysokiej wytrzymałości za pomocą próby pull-out

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Experimental tests of adhesion of SAS 670/800 reinforcing bars to concrete high strength by means of a pull-out test
Seria/Czasopismo Przegląd Budowlany
Numeracja Nr 5-6
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 136-141
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 141
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 6
ISSN 0033-2038
Uwagi Dział: Artykuły problemowe
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji sprawozdanie z badań (technical report)
Opis bibliograficzny
Badania doświadczalne przyczepności prętów zbrojeniowych SAS 670/800 do betonu wysokiej wytrzymałości za pomocą próby pull-out / Magda Kijania-Kontak, Andrzej Winnicki // Przegląd Budowlany. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe beton wysokiej wytrzymałości, przyczepność, pull-out, stal wysokiej wytrzymałości

high-strength concrete, adhesion, pull-out, high-strength steel endurance
Abstrakt
Współpracę betonu ze stalą zbrojeniową zapewnia zjawisko przyczepności. Jest to wzajemne przekazywanie sił pomiędzy prętami zbrojeniowymi a betonem. Znajomość tego zjawiska pozwala na precyzyjne ... więcej

The interaction of concrete with reinforcing steel is ensured by the phenomenon of adhesion. It is mutual transfer of forces between rebar and concrete. Knowledge of this phenomenon allows you to precisely ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/