Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Figiela, Beata; Brudny, Karolina; Lin, Wei-Ting; Korniejenko, Kinga

Investigation of mechanical properties and microstructure of construction-and demolition-waste-based geopolymers

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Composites Science
Numeracja Vol. 6, Iss. 7, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-15]
Liczba stron 15
Oznaczenia ref./art. 191
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 13-15
Bibliografia (liczba pozycji) 53
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2504-477X
Uwagi Tyt. Spec. Iss.: Progress in Polymer Composites, Volume II
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/jcs6070191
Opis bibliograficzny
Investigation of mechanical properties and microstructure of construction-and demolition-waste-based geopolymers / Beata Figiela, Karolina Brudny, Wei-Ting Lin, Kinga Korniejenko // Journal of Composites ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [631300] Materiały i wyroby budowlane
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe geopolymer composite, construction and demolition waste, circular economy
Abstrakt
Construction and demolition waste (CDW) is the third-most abundant waste generated annually in the countries of the European Union. One of the alternatives to the use of these wastes is geopolymeric materials. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 20
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/