Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kowalik, Marcin; Drozd, Wojciech

Evaluation of the influence of selected factors on hazardous events in construction

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Ocena wpływu wybranych czynników na zdarzenia niebezpieczne w budownictwie
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 68, Iss. 2
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 377-390
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 389
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/ace.2022.140648
Opis bibliograficzny
Evaluation of the influence of selected factors on hazardous events in construction / Marcin Kowalik, Wojciech Drozd // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2022, Vol. 68, Iss. 2, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe work safety, management, construction company

przedsiębiorstwo budowlane, bezpieczeństwo pracy, zarządzanie
Abstrakt
The article analyzes factors that may have an impact on Occupational Safety in a construction company and the issues of work safety in construction were discussed. An attempt was made to analyze the management ... więcej

Artykuł porusza problematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Podjęto w nim próbę analizy zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w celu wskazania istotnych czynników ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Czytelni Czasopism PAN  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/