Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48408)
    Książki (7388)
    Artykuły i czasopisma (22218)
    Materiały konferencyjne (22463)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kominko, Halyna; Radomski, Piotr; Nowak, Anna K.; Wzorek, Zbigniew

Sustainable management of calcite contaminated with waste toner powder in the construction industry

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 14
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. 4785
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-13
Bibliografia (liczba pozycji) 32
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15144785
Opis bibliograficzny
Sustainable management of calcite contaminated with waste toner powder in the construction industry / Halyna Kominko, Piotr Radomski, Anna K. Nowak, Zbigniew Wzorek // Materials [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe waste toner powder, concrete, calcite, sustainable management
Abstrakt
Due to the highly explosive nature of toners, absorbers are used in toner processing plants to prevent the explosion of toner dust suspension in the air. Usually, finely divided calcite (in the form of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/