Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Elkhoshkhany, Nehal; Marzouk, Samir; El-Sherbiny, Mohammed; Ibrahim, Heba; Burtan-Gwizdala, Bozena; Alqahtani, Mohammed S.; Hussien, Khalid I.; Reben, Manuela; Yousef, El Sayed

Investigation of structural, physical, and attenuation parameters of glass: TeO2-Bi2O3-B2O3-TiO2-RE2O3 (RE: La, Ce, Sm, Er, and Yb), and applications thereof

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 15
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-17]
Liczba stron 17
Oznaczenia ref./art. 5393
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 15-17
Bibliografia (liczba pozycji) 54
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15155393
Opis bibliograficzny
Investigation of structural, physical, and attenuation parameters of glass: TeO2-Bi2O3-B2O3-TiO2-RE2O3 (RE: La, Ce, Sm, Er, and Yb), and applications thereof / Nehal Elkhoshkhany, Samir Marzouk, Mohammed ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe oxide glass, rare earth, optical energy gap, physical parameter, FTIR, attenuation
Abstrakt
A novel series of glass, consisting of B2O3 , Bi2O3 , TeO2 , and TiO2 (BBTT) containing rare earth oxide RE2O3 , where RE is La, Ce, Sm, Er, and Yb, was prepared. We investigated the structural, optical, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.4
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This research was funded by the Deputyship for Research & Innovation, Ministry of Education, Saudi Arabia, grant number IFP-KKU-2020/7
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/