Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10616)
    Artykuły i Czasopisma (7621)
       Pretekst : Zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej (109)
       Przestrzeń Urbanistyka Architektura (90)
       Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment (270)
       Wiadomości Konserwatorskie (729)
       Technical Transactions (6159)
       Dźwignia (11)
       Artykuły z różnych czasopism (246)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1909)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40886)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Artykuły i Czasopisma

typ: zbiór artykułów i czasopism

  

Kolekcja
Repozytorium PKElementy tej kolekcji: 7


Pretekst : Zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej
typ: czasopismo
Wydawca: Zakład Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej IPA WA PK
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Przestrzeń Urbanistyka Architektura
typ: czasopismo
Wydawca: Wydawnictwo PK
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
typ: czasopismo
Wydawca: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego PK
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Wiadomości Konserwatorskie
typ: czasopismo
Wydawca: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Technical Transactions / Czasopismo Techniczne
typ: czasopismo
Wydawca: Wydawnictwo PK
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich
Uwagi: Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line

Dźwignia
typ: czasopismo
Wydawca: Lwów: nakł. Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Artykuły z różnych czasopism
typ: zbiór artykułów


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/