betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
       Przestrzeń Urbanistyka Architektura (23)
       Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment (161)
       Wiadomości Konserwatorskie (659)
       Technical Transactions (5857)
       Dźwignia (11)
       Artykuły z różnych czasopism (203)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Artykuły i Czasopisma

typ: zbiór artykułów i czasopism

  

Kolekcja
Repozytorium PKElementy tej kolekcji: 6


Przestrzeń Urbanistyka Architektura
Typ: czasopismo
Wydawca: Wydawnictwo PK
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Typ: czasopismo
Wydawca: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego PK
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Wiadomości Konserwatorskie
Typ: czasopismo
Wydawca: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Technical Transactions / Czasopismo Techniczne
Typ: czasopismo
Wydawca: Wydawnictwo PK
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich
Uwagi: Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line

Dźwignia
Typ: czasopismo
Wydawca: Lwów: nakł. Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Artykuły z różnych czasopism
Typ: zbiór artykułów


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/