Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 13. Chemia z. 1-Ch

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-6298
Kolekcja
Technical Transactions. Chemistry
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17

Banach, Marcin; Wzorek, Zbigniew; Gorazda, Katarzyna
Skondensowane fosforany sodu
typ: artykuł
Jaśkowska, Jolanta; Kowalski, Piotr
N-benzylowanie ftalimidu w warunkach bezrozpuszczalnikowej katalizy międzyfazowej (PTC)
typ: artykuł
Komorowicz, Tadeusz
Ocena bezpieczeństwa chemicznego w systemie REACH
typ: artykuł
Kulawik, Agnieszka; Tal-Figiel, Barbara
Farmaceutyczne układy rozproszone
typ: artykuł
Laszuk, Andrzej; Pabiś, Aleksander; Szoja, Joanna; Wróblewski, Wojciech
Prędkość krytyczna w przypadku fluidyzacji materiałów pylistych dodatkowo mieszanych mechanicznie
typ: artykuł
Makara, Agnieszka; Wzorek, Zbigniew
Otrzymywanie tripolifosforanu sodu (TPFS) – warunki procesu i metody produkcji
typ: artykuł
Ortyl, Joanna; Sawicz, Katarzyna; Popielarz, Roman
Monitorowanie procesu utwardzania żywic epoksydowych za pomocą sondy fluorescencyjnej
typ: artykuł
Polaczek, Jolanta; Pagacz, Joanna
Synteza pochodnych kwasu asparaginowego
typ: artykuł
Pawlik, Henryk; Jasiński, Radomir; Barański, Andrzej
Peri- i regioselektywność cykloprzyłączenia nitroetenu do Z-C-antranilo-N-arylonitronów w świetle teorii FMO
typ: artykuł
Piątkowski, Marek
Chemiczna modyfikacja chitozanu w polu promieniowania mikrofalowego
typ: artykuł
Larwa, Tomasz; Rakoczy, Jan; Kupiec, Krzysztof; Błąk, Agata
Usuwanie wody ze spirytusu gorzelnianego w celu otrzymania bioetanolu paliwowego
typ: artykuł
Sobczak, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt
Metody mokre otrzymywania hydroksyapatytu
typ: artykuł
Stawiarski, Adam; Żurek, Zbigniew; Szkliniarz, Wojciech; Sieniawski, Jan
Badanie wysokotemperaturowego utleniania aluminizowanych stopów tytanu
typ: artykuł
Szczepanek, Alicja; Jasiński, Radomir
Termodynamiczne aspekty [2+3] cykloaddycji C-m,m,p-trimetoksyfenylo - N-p - metylofenylonitronu z E-3,3,3-trichloro-1-nitropropenem-1
typ: artykuł
Litawa, Barbara; Vogt, Otmar; Ogonowski, Jan
Wpływ właściwości kwasowo-zasadowych i redukowalności katalizatorów Bi–Si–O modyfikowanych wybranymi jonami metali na ich aktywność w procesie OCM–CO2
typ: artykuł
Lubera, Tomasz; Nitek, Wojciech; Romańczyk, Piotr P.; Włodarczyk, Andrzej J.
Elektrochemiczne właściwości nitrozylowych kompleksów molibdenu zawierających ligandy propoksylanowe.

Struktura krystaliczna [Mo(NO){HB(3,5-Me2C3N2H)3}Cl(OPri)]

typ: artykuł
Włodarczyk, Andrzej J.; Romańczyk, Piotr P.; Lubera, Tomasz
Synteza i właściwości elektrochemiczne biskrezolanowych kompleksów nitrozylowych molibdenu
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/