betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 5-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-6271
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13

Zuziak, Zbigniew K.
Nowe struktury w przestrzeni metropolitalnej. Pytania i problemy planistyczne
Typ: artykuł
Kamiński, Zbigniew J.
Wpływ powiązań strukturalnych Krakowa i Katowic na rozwój europejskiego regionu metropolitalnego
Typ: artykuł
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Tereny zieleni o funkcji wypoczynku i lecznictwa uzdrowiskowego w obszarach metropolitalnych
Typ: artykuł
Gołąb-Korzeniowska, Monika
Konflikty środowiskowe w rozwoju struktury przestrzennej regionu metropolitalnego
Typ: artykuł
Podhalański, Bogusław
Budowanie policentryczności Regionu Metropolitalnego Krakowa i Katowic
Typ: artykuł
Hrabiec, Andrzej M.
Znaczenie małych miast w strefach przepływu obszaru metropolitalnego
Typ: artykuł
Bajwoluk, Tomasz
Kształtowanie przestrzeni w strefie podmiejskiej
Typ: artykuł
Nowacka-Rejzner, Urszula
Znaczenie doliny Wilgi w relacjach z dziedzictwem kulturowym otaczających terenów dla kształtowania krakowskiej przestrzeni metropolitalnej
Typ: artykuł
Wdowiarz-Bilska, Matylda
Obszary innowacyjności w strukturze przestrzennej Regionu Metropolitalnego Krakowa
Typ: artykuł
Ogrodnik, Daniel
Transport a struktura przestrzenna Regionu Metropolitalnego Krakowa i Katowic
Typ: artykuł
Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Metropolitalne uwarunkowania rozwoju małych miast i zmian w ich tożsamości – przykład Słomnik i Niepołomic
Typ: artykuł
Blazy, Rafał
Konkurencyjność miast w aglomeracji policentrycznej na przykładzie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
Typ: artykuł
Błachut, Jakub
Specjalne Strefy Ekonomiczne w obszarach metropolitarnych – Górny Śląsk
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/