Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 5-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-6271
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13

Zuziak, Zbigniew K.
Nowe struktury w przestrzeni metropolitalnej. Pytania i problemy planistyczne
typ: artykuł
Kamiński, Zbigniew J.
Wpływ powiązań strukturalnych Krakowa i Katowic na rozwój europejskiego regionu metropolitalnego
typ: artykuł
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Tereny zieleni o funkcji wypoczynku i lecznictwa uzdrowiskowego w obszarach metropolitalnych
typ: artykuł
Gołąb-Korzeniowska, Monika
Konflikty środowiskowe w rozwoju struktury przestrzennej regionu metropolitalnego
typ: artykuł
Podhalański, Bogusław
Budowanie policentryczności Regionu Metropolitalnego Krakowa i Katowic
typ: artykuł
Hrabiec, Andrzej M.
Znaczenie małych miast w strefach przepływu obszaru metropolitalnego
typ: artykuł
Bajwoluk, Tomasz
Kształtowanie przestrzeni w strefie podmiejskiej
typ: artykuł
Nowacka-Rejzner, Urszula
Znaczenie doliny Wilgi w relacjach z dziedzictwem kulturowym otaczających terenów dla kształtowania krakowskiej przestrzeni metropolitalnej
typ: artykuł
Wdowiarz-Bilska, Matylda
Obszary innowacyjności w strukturze przestrzennej Regionu Metropolitalnego Krakowa
typ: artykuł
Ogrodnik, Daniel
Transport a struktura przestrzenna Regionu Metropolitalnego Krakowa i Katowic
typ: artykuł
Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Metropolitalne uwarunkowania rozwoju małych miast i zmian w ich tożsamości – przykład Słomnik i Niepołomic
typ: artykuł
Blazy, Rafał
Konkurencyjność miast w aglomeracji policentrycznej na przykładzie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
typ: artykuł
Błachut, Jakub
Specjalne Strefy Ekonomiczne w obszarach metropolitarnych – Górny Śląsk
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/