betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A2

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 49
123
następne


Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A2
Typ: numer czasopisma
Nadolny, Adam
Kompozycja przestrzeni miejskiej w kontekście zagrożeń atakami terrorystycznymi
Typ: artykuł
Nawrocka, Ada
Lokalizacja nowej Filharmonii Krakowskiej
Typ: artykuł
Nowel-Śmigaj, Anna
Panopticon a oligopticon. Czy strzeżone znaczy zastrzeżone?
Typ: artykuł
Noworól, Aleksander
„Smart governance” a zarządzanie rozwojem w mieście przyszłości
Typ: artykuł
Nyka, Lucyna
Przestrzeń miejska jako krajobraz
Typ: artykuł
Obracaj, Piotr; Łotarewicz, Mirosław
Przekształcenie terenów poprzemysłowych – aprecjacja czy deprecjacja miasta?
Typ: artykuł
Palej, Anna; Homiński, Bartłomiej; Palej, Michał
Architektoniczne huby: dobudówki, doklejki, zszycia – awangardowe kreacje czy wyraz nowych potrzeb
Typ: artykuł
Pęckowska, Agnieszka
Panta Rhei – ruch i czas w przestrzeni miejskiej
Typ: artykuł
Pluta, Katarzyna
Przestrzenie publiczne miasta przyszłości – idee i projekty
Typ: artykuł
Podhalański, Adam
Efektywność energetyczna i wielofunkcyjność miejskich centrów handlowych jako rezultat zjawiska „powrotu do miasta” na przykładzie Stuttgartu i Ludwigsburga
Typ: artykuł
Podhalański, Bogusław
Metropolie Portugalii – nadzieja czy dramat przyszłości miast?
Typ: artykuł
Pokrzywnicka, Krystyna; Juchnevic, Kalina
Meta-narracja jako aranżacja miasta innowacyjnego… Studium przypadku miasta nadmorskiego
Typ: artykuł
Pokrzywnicka, Krystyna; Novokunski, Erik
Energia słoneczna jako innowacyjny element kreacji przestrzeni publicznej miasta
Typ: artykuł
Rybak, Kinga; Myszka-Stąpór, Izabela
Zmiany w funkcji i wzornictwie w przestrzeniach publicznych na podstawie ostatnich realizacji
Typ: artykuł
Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
Sport w krajobrazie miasta – wybrane zagadnienia roli i kompozycji
Typ: artykuł
Rzeszotarska-Pałka, Magdalena
Rewitalizacja terenów zieleni osiedlowej szansą dla dwudziestowiecznych blokowisk?
Typ: artykuł
Schneider-Skalska, Grażyna
Jakie będzie środowisko mieszkaniowe w mieście przyszłości?
Typ: artykuł
Setkowicz, Piotr
Budynki ekstremalnie wysokie – szaleństwo czy przyszłość miasta?
Typ: artykuł
Sotoca Garcia, Adolf; Massuet Vilamajó, Maria
Miasto przyszłości: terytoria o niskim zagęszczeniu na metropolitalnym obszarze Barcelony
Typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/