Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A2

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 49
123
następne


Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A2
typ: numer czasopisma
Nadolny, Adam
Kompozycja przestrzeni miejskiej w kontekście zagrożeń atakami terrorystycznymi
typ: artykuł
Nawrocka, Ada
Lokalizacja nowej Filharmonii Krakowskiej
typ: artykuł
Nowel-Śmigaj, Anna
Panopticon a oligopticon. Czy strzeżone znaczy zastrzeżone?
typ: artykuł
Noworól, Aleksander
„Smart governance” a zarządzanie rozwojem w mieście przyszłości
typ: artykuł
Nyka, Lucyna
Przestrzeń miejska jako krajobraz
typ: artykuł
Obracaj, Piotr; Łotarewicz, Mirosław
Przekształcenie terenów poprzemysłowych – aprecjacja czy deprecjacja miasta?
typ: artykuł
Palej, Anna; Homiński, Bartłomiej; Palej, Michał
Architektoniczne huby: dobudówki, doklejki, zszycia – awangardowe kreacje czy wyraz nowych potrzeb
typ: artykuł
Pęckowska, Agnieszka
Panta Rhei – ruch i czas w przestrzeni miejskiej
typ: artykuł
Pluta, Katarzyna
Przestrzenie publiczne miasta przyszłości – idee i projekty
typ: artykuł
Podhalański, Adam
Efektywność energetyczna i wielofunkcyjność miejskich centrów handlowych jako rezultat zjawiska „powrotu do miasta” na przykładzie Stuttgartu i Ludwigsburga
typ: artykuł
Podhalański, Bogusław
Metropolie Portugalii – nadzieja czy dramat przyszłości miast?
typ: artykuł
Pokrzywnicka, Krystyna; Juchnevic, Kalina
Meta-narracja jako aranżacja miasta innowacyjnego… Studium przypadku miasta nadmorskiego
typ: artykuł
Pokrzywnicka, Krystyna; Novokunski, Erik
Energia słoneczna jako innowacyjny element kreacji przestrzeni publicznej miasta
typ: artykuł
Rybak, Kinga; Myszka-Stąpór, Izabela
Zmiany w funkcji i wzornictwie w przestrzeniach publicznych na podstawie ostatnich realizacji
typ: artykuł
Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
Sport w krajobrazie miasta – wybrane zagadnienia roli i kompozycji
typ: artykuł
Rzeszotarska-Pałka, Magdalena
Rewitalizacja terenów zieleni osiedlowej szansą dla dwudziestowiecznych blokowisk?
typ: artykuł
Schneider-Skalska, Grażyna
Jakie będzie środowisko mieszkaniowe w mieście przyszłości?
typ: artykuł
Setkowicz, Piotr
Budynki ekstremalnie wysokie – szaleństwo czy przyszłość miasta?
typ: artykuł
Sotoca Garcia, Adolf; Massuet Vilamajó, Maria
Miasto przyszłości: terytoria o niskim zagęszczeniu na metropolitalnym obszarze Barcelony
typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/