betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8947)
    Artykuły i Czasopisma (6597)
    Publikacje książkowe (443)
    Materiały konferencyjne (182)
    Prace dyplomowe (1705)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35439)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 21. Budownictwo z. 1-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 8

Cichoń, Czesław; Koczubiej, Sławomir
Konsystentny model MES dla ram przestrzennych o prętach cienkościennych
Typ: artykuł
Domagała, Lucyna
Skurcz i pęcznienie lekkich betonów kruszywowych modyfikowanych fazą włóknistą
Typ: artykuł
Dziadosz, Agnieszka
Ocena i selekcja inwestycji budowlanych z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego (AHP)
Typ: artykuł
Janus-Michalska, Małgorzata
Zasada de Saint Venanta w przypadku materiałów komórkowych o ujemnym współczynniku Poissona
Typ: artykuł
Kaźmierczak, Szymon
Niezbrojone złącza płytowych elementów sprężonych pod obciążeniem termicznym. Badania i nieliniowa analiza MES
Typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Faustmann, Dariusz
Zastosowanie zewnętrznego sprężenia do wzmacniania żelbetowych elementów belkowych
Typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Politalski, Wojciech
Graniczne naprężenia stali sprężającej w elementach zginanych sprężonych cięgnami bez przyczepności
Typ: artykuł
Zych, Mariusz; Szydłowski, Rafał; Seruga, Andrzej
Ocena postępującego procesu zarysowania ścian cylindrycznych w monolitycznych zbiornikach żelbetowych
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/