Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 1897-6271
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 30
12
następne

Barełkowska, Katarzyna
Planistyczne mechanizmy humanizacji przestrzeni architektonicznej
typ: artykuł
Barełkowski, Robert
Metaprojektowanie – programowanie scenariuszy rozwojowych przestrzeni zurbanizowanych
typ: artykuł
Cömertler, Seval
Rola terenów otwartych w podnoszeniu atrakcyjności i jakości życia miejskiego
typ: artykuł
Franta, Anna
Rola restrukturyzacji obszarów postindustrialnych w kreowaniu nowych rodzajów przestrzeni publicznych metropolii – stymulująca funkcja przyjętych regulacji
typ: artykuł
Giecewicz, Joanna
Do kogo należy przestrzeń zamieszkiwania w mieście?
typ: artykuł
Gronostajska, Barbara
Domy z betonu
typ: artykuł
Gyurkovich, Mateusz
Rewitalizacja targu końskiego Smithfield w Dublinie – kompozycja nowych zespołów mieszkaniowych
typ: artykuł
Kantarek, Anna Agata
O prywatności
typ: artykuł
Kobylarczyk, Justyna
Kompozycja współczesnego miejskiego środowiska zamieszkania. Historyczny charakter miejsca wobec współczesnych wymagań, tendencji i zagrożeń na przykładzie strefy centralnej Łańcuta
typ: artykuł
Kodym-Kozaczko, Grażyna
Na wrogim terytorium. Mieszkanie w centrum Poznania: od pruskiej twierdzy do miejskiego programu rewitalizacji
typ: artykuł
Koralewska, Paulina; Raszka, Beata
Optymalizacja zagospodarowania Ostrowa Tumskiego w Poznaniu dla potrzeb współczesnego miasta
typ: artykuł
Krzaklewski, Stanisław
Tworzenie miejskiego środowiska zamieszkania – przypadek marokański
typ: artykuł
Lorek, Andrzej
Marszałkowska dzielnica mieszkaniowa i Karl-Marx-Allee. O wartości środowiska mieszkaniowego głównych założeń śródmiejskich epoki socrealizmu w Warszawie i Berlinie
typ: artykuł
Makowska, Beata
Miasto – twórczy generator zdarzeń
typ: artykuł
Mełges, Hubert
Architektoniczna strefa przejściowa między miastem a wsią (na wybranych przykładach aglomeracji śląsko-krakowskiej)
typ: artykuł
Mikielewicz, Renata
Defragmentacja miasta – „wydajność” przestrzeni miejskiej a jej percepcja
typ: artykuł
Petelenz, Marcin
Integracja przestrzenna zespołów zabudowy – działania formalne i praktyka
typ: artykuł
Pęckowska, Agnieszka
Zielona estetyka. Miasto
typ: artykuł
Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
Uwagi o współczesnej determinacji mieszkania w mieście i jej konsekwencjach przestrzennych – na przykładzie Krakowa
typ: artykuł
Skalski, Janusz
Komfort dalekiego patrzenia jako czynnik wartościujący przestrzeń publiczną miasta
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/