Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie w zbiorach BPK

typ: zbiór prac doktorskich

  

Kolekcja
Prace dyplomoweElementy tej kolekcji: 72
1234
następne

Rybotycki, Marcin
Elektroutlenianie frakcji glicerynowej pochodzącej z produkcji biodiesla
typ: rozprawa doktorska
Petryniak, Rafał
Algorytmy komputerowej detekcji dużych obiektów w obrazach o wysokim poziomie szumu i niejednorodności
typ: rozprawa doktorska
Radzicki, Krzysztof
Analyse retard des mesures de temperatures
typ: rozprawa doktorska
Chruzik, Katarzyna
Numeryczno-eksperymentalna analiza wytrzymałościowa kół zestawów kolejowych
typ: rozprawa doktorska
Wiatowski, Marian
Usuwanie amoniaku ze ścieków i roztworów wodnych w obrotowym reaktorze dyskowym
typ: rozprawa doktorska
Sanicka, Jadwiga
Transformations des actions dans le Secteur de la Gare de l'Est et de la Gare du Nord a Paris
typ: rozprawa doktorska
Lachiewicz-Złotowska, Agata
Wpływ obciążeń stałych i zmiennych na wytrzymałość betonu przy rozciąganiu
typ: rozprawa doktorska
Gawdzik, Barbara
Otrzymywanie nowych syntonów do reakcji Hornera-Wittiga i Hornera-Wadswortha-Emmonsa
typ: rozprawa doktorska
Nowakowska, Marzena
Metoda identyfikacji niebezpiecznych odcinków dróg z wykorzystaniem teorii Bayesa i analizy skupień
typ: rozprawa doktorska
Major, Halina
Ocena jednorodności geometrycznej dróg o małych prędkościach projektowych
typ: rozprawa doktorska
Marciniak, Bernard
Hodowla i badanie domieszkowanych monokryształów węglowodorów aromatycznych
typ: rozprawa doktorska
Peszak, Janusz
Badania wpływu parametrów eksploatacyjnych na czynniki decydujące o trwałości mechanizmu krzywkowego napędu pompy wtryskowej średnioobrotowego silnika z zapłonem samoczynnym
typ: rozprawa doktorska
Szkuta-Pochopień, Teresa
Przemiany weglowodorów naftenowo-aromatycznych w procesie utleniania asfaltu
typ: rozprawa doktorska
Warzecha, Lidia
Przemiany niewęglowodorowych składników asfaltu w procesie produkcji asfaltów utlenionych
typ: rozprawa doktorska
Kowalska-Kiedik, Alina
Badania procesu wytwarzania czterobromodianu oraz jego niektóre nowe pochodne
typ: rozprawa doktorska
Żmihorska-Gotfryd, Anna
Badania nad otrzymywaniem, własnościami i strukturą produktów reakcji alkoholu furfurylowego z formaldehydem w środowisku kwaśnym
typ: rozprawa doktorska
Kozioł, Jacek Juliusz
Kompleksy PT i EDA pirydynowych analogów kwasu pikrynowego, sym-trójnitrobenzenu i trójnitroanizolu
typ: rozprawa doktorska
Thomas, Antoni
Nowe możliwości zastosowania nitraminopirydyn w syntezie
typ: rozprawa doktorska
Głomb, Janina
Odwzorowania dwurzutowe przestrzeni n-wymiarowych
typ: rozprawa doktorska
Kubica, Józef
Model programowania lokalizacji oraz wielkości wytwórni masy betonowej
typ: rozprawa doktorska

1234
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/