Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10621)
    Artykuły i Czasopisma (7622)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1913)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40918)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 2. Budownictwo z. 1-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10


Czasopismo Techniczne z. 2. Budownictwo z. 1-B
typ: numer czasopisma
Ciurej, Henryk
Interakcja inercyjnych obciążeń ruchomych i kładki dla pieszych
typ: artykuł
Kogut, Janusz P.; Zięba, Jakub
Zdalny i zautomatyzowany pomiar osiadań w laboratoryjnych badaniach gruntu budowlanego
typ: artykuł
Kwiecień, Arkadiusz
Redukcja koncentracji naprężeń po naprawie polimerowym złączem podatnym
typ: artykuł
Leśniak, Agnieszka
Przyczyny opóźnień budowy w opiniach wykonawców
typ: artykuł
Mikołajek, Marian
Nieliniowe zagadnienie deformacji dwuskładnikowego ośrodka porowatego o indukowanej anizotropii przepływu
typ: artykuł
Nowak-Michta, Aneta
Wytrzymałość na ściskanie betonów z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego
typ: artykuł
Piekarczyk, Marek
Zastosowanie połączeń klejonych w konstrukcjach metalowych
typ: artykuł
Świerczek, Marian
Wpływ określonych szkód górniczych na ławy rusztu fundamentowego
typ: artykuł
Zima, Krzysztof
Charakterystyka najczęściej stosowanych na świecie systematyk robót budowlanych
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/