Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 18. Środowisko z. 1-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-6336
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10

Broniatowska, Maria
Modelowanie masywów fliszowych i dobór parametrów do obliczeń stateczności zboczy fliszowych
typ: artykuł
Gwóźdź, Rafał
Właściwości geotechniczne osadów zdeponowanych w Jeziorze Rożnowskim oraz możliwości ich wykorzystania do budowy przesłon mineralnych w składowiskach odpadów komunalnych
typ: artykuł
Kędra, Mariola
Zastosowanie statystycznego testu SSS do zidentyfikowania istnienia krótkoterminowej dynamiki w przepływach dobowych zlewni rzeki Raby
typ: artykuł
Kisiel, Adam; Kisiel, Jakub; Malmur, Robert; Mrowiec, Maciej
Retencyjne zbiorniki jako elementy nowoczesnych rozwiązań sieci kanalizacyjnych
typ: artykuł
Kisiel, Jakub; Kisiel, Adam; Malmur, Robert; Mrowiec, Maciej
Zbiornik retencyjny stacji zlewnej typu PERFECTUS
typ: artykuł
Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta
Radon w gruncie i techniki redukcji jego stężenia w obiektach budowlanych
typ: artykuł
Sułek, Piotr; Kulikowska, Dorota
Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z odcieków składowiskowych metodą adsorpcji na pylistym węglu aktywnym. Część I. Efektywność procesu
typ: artykuł
Kulikowska, Dorota; Sułek, Piotr
Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z odcieków składowiskowych metodą adsorpcji na pylistym węglu aktywnym. Część II. Kinetyka adsorpcji
typ: artykuł
Mrowiec, Maciej; Kisiel, Jakub; Kisiel, Adam; Malmur, Robert
Hydrauliczne sposoby działania zbiornika retencyjno-przerzutowego
typ: artykuł
Toś, Cezary; Zielina, Leszek
Praktyczne aspekty zastosowania systemu DGPS w pomiarach geodezyjnych
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/