betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8947)
    Artykuły i Czasopisma (6597)
    Publikacje książkowe (443)
    Materiały konferencyjne (182)
    Prace dyplomowe (1705)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35439)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 31

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Conservation News : journal of the Association of Monument Conservators
Data wydania 2012
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 18


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 31
Typ: numer czasopisma
Tołłoczko, Zdzisława; Tołłoczko, Tomasz
Z zagadnień urbanistyki i neostylistyki architektury historyzmu wiedeńskiej Ringstrasse
Typ: artykuł
Hadamik, Czesław
Kościół Wizytek w Lublinie w świetle ratowniczych badań archeologicznych w 2010 roku (część II)
Typ: artykuł
Darecka, Katarzyna
Wystrój Wielkiej Sali Rady Ratusza Głównego Miasta Gdańska. Wybrane zagadnienia z historii i konserwacji
Typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Motyl, Bogdan
Badania nad budownictwem domów drewnianych Pacławia i okolic (powiat przemyski)
Typ: artykuł
Gyurkovich, Mateusz
Współczesne adaptacje barcelońskich zabytków z przełomu wieków XIX i XX
Typ: artykuł
Malik, Rafał
Działka lokacyjna w strukturze średniowiecznych miast małopolskich. XIII-wieczne lokacje miejskie na obszarze dawnego księstwa oświęcimsko-zatorskiego
Typ: artykuł
Kobylarczyk, Justyna
Dwór w Boratynie jako przykład ocalałej rezydencji o wartości historycznej
Typ: artykuł
Sroczyńska, Jolanta
Cité de l’architecture et du patrimoine – modelowa prezentacja dziedzictwa architektonicznego Francji
Typ: artykuł
Bil, Jakub
Modelowanie 3D w projektowaniu konserwatorskim
Typ: artykuł
Napierała, Piotr
Rezydencje pałacowe Koltliny Jeleniogórskiej na liście pomników historii
Typ: artykuł
Oborska, Irena
Pracownie konserwacji zabytków – działalność w latach 1956-1988 Projekty i odbudowa zamku królewskiego
Typ: artykuł
Pilch, Józef
Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków – konserwatorzy czy koniunkturaliści?
Typ: artykuł
Rudniewski, Piotr
Laboratoria i działalność naukowo-badawcza w PP Pracownie Konserwacji Zabytków
Typ: artykuł
Gromnicki, Jan
Konserwatorskie badania archeologiczne w PP. Pracownie Konserwacji Zabytków
Typ: artykuł
Olbryś, Mirosław
Działalność zagraniczna PP PKZ: prace konserwatorskie, misje badawczo-konserwatorskie oraz współpraca międzynarodowa
Typ: artykuł
Łotysz, Andrzej
Pracownie Dokumentacji Naukowo-Historycznej
Typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
Nieznane plany rozbudowy kościoła św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/