Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 31

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Conservation News : journal of the Association of Monument Conservators
Data wydania 2012
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 18


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 31
typ: numer czasopisma
Tołłoczko, Zdzisława; Tołłoczko, Tomasz
Z zagadnień urbanistyki i neostylistyki architektury historyzmu wiedeńskiej Ringstrasse
typ: artykuł
Hadamik, Czesław
Kościół Wizytek w Lublinie w świetle ratowniczych badań archeologicznych w 2010 roku (część II)
typ: artykuł
Darecka, Katarzyna
Wystrój Wielkiej Sali Rady Ratusza Głównego Miasta Gdańska. Wybrane zagadnienia z historii i konserwacji
typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Motyl, Bogdan
Badania nad budownictwem domów drewnianych Pacławia i okolic (powiat przemyski)
typ: artykuł
Gyurkovich, Mateusz
Współczesne adaptacje barcelońskich zabytków z przełomu wieków XIX i XX
typ: artykuł
Malik, Rafał
Działka lokacyjna w strukturze średniowiecznych miast małopolskich. XIII-wieczne lokacje miejskie na obszarze dawnego księstwa oświęcimsko-zatorskiego
typ: artykuł
Kobylarczyk, Justyna
Dwór w Boratynie jako przykład ocalałej rezydencji o wartości historycznej
typ: artykuł
Sroczyńska, Jolanta
Cité de l’architecture et du patrimoine – modelowa prezentacja dziedzictwa architektonicznego Francji
typ: artykuł
Bil, Jakub
Modelowanie 3D w projektowaniu konserwatorskim
typ: artykuł
Napierała, Piotr
Rezydencje pałacowe Koltliny Jeleniogórskiej na liście pomników historii
typ: artykuł
Oborska, Irena
Pracownie konserwacji zabytków – działalność w latach 1956-1988 Projekty i odbudowa zamku królewskiego
typ: artykuł
Pilch, Józef
Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków – konserwatorzy czy koniunkturaliści?
typ: artykuł
Rudniewski, Piotr
Laboratoria i działalność naukowo-badawcza w PP Pracownie Konserwacji Zabytków
typ: artykuł
Gromnicki, Jan
Konserwatorskie badania archeologiczne w PP. Pracownie Konserwacji Zabytków
typ: artykuł
Olbryś, Mirosław
Działalność zagraniczna PP PKZ: prace konserwatorskie, misje badawczo-konserwatorskie oraz współpraca międzynarodowa
typ: artykuł
Łotysz, Andrzej
Pracownie Dokumentacji Naukowo-Historycznej
typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
Nieznane plany rozbudowy kościoła św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/