Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10317)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (715)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39982)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 22. Mechanika z. 9-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-6328
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 8

Dyląg, Michał; Rosiński, Jerzy; Kamieński, Jerzy
Erstellung von Modellgleichungen zur Beschreibung von Partikelwechselwirkungen bei Flockungsprozessen. Teil 2: Populationsgleichungen der Flocken und der Primärparktikeln
typ: artykuł
Jurko, Jozef
Verification of machinability of austenitic stainless steels during turning
typ: artykuł
Kowalski, Sławomir
Wpływ hartowania powierzchniowego na rozwój zużycia frettingowego w modelu połączenia wciskowego
typ: artykuł
Stachoń, Stanisław; Krasiński, Maciej
Nieustalone drgania w układach napędowych mechanizmu podnoszenia dźwignic w procesie rozruchu przy podnoszeniu ładunku
typ: artykuł
Kisiel, Adam; Mikulski, Leszek
Optymalne kształtowanie ściskanego pręta cienkościennego
typ: artykuł
Mzad, Hocine; El-Guerri, Mohamed
Approche mathématique basée sur des critères technico-économiques pour la détermination de l'épaisseur optimale d'isolation de réservoirs cryogéniques
typ: artykuł
Noga, Stanisław
Analiza drgań poprzecznych koła zębatego
typ: artykuł
Ptak, Wacław
Nowa technika zgrzewania stopów tytanu
typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/