betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 20. Środowisko z. 3-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-6336
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 18

Barański, Marek; Popielski, Paweł; Szczepański, Tomasz
Analiza numeryczna odprężenia gruntu w głębokich wykopach ze względu na sztywność
Typ: artykuł
Biały, Mariusz
Zastosowanie modelu FC + MCC w analizie numerycznej współpracy chłodni kominowej z podłożem gruntowym
Typ: artykuł
Borowiec, Anna
Moduł Gmax na tle statycznych parametrów geotechnicznych dla gruntów słabych oraz pochodzenia organicznego
Typ: artykuł
Grodecki, Michał
Wpływ warstwy słabej na pracę ścianki szczelnej niekotwionej
Typ: artykuł
Kowalczyk-Gajewska, Katarzyna; Pamin, Jerzy; Żebro, Tomasz
Development of gradient-enhanced damage-plasticity formulations for large deformations
Typ: artykuł
Madej, Janusz
Badania grawimetryczne ziemnych obiektów hydrotechnicznych
Typ: artykuł
Mańk, Kamil; Wita, Andrzej
Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej w celu gromadzenia danych o budowlach piętrzących
Typ: artykuł
Pamin, Jerzy; Stankiewicz, Anna
Numerical simulation of instabilities in one- and two-phase soil model based on CAM-CLAY plasticity
Typ: artykuł
Sawicki, Andrzej; Świdziński, Waldemar
Problem obciążenia i odciążenia w mechanice gruntów
Typ: artykuł
Truty, Andrzej
Sztywność gruntów w zakresie małych odkształceń. Aspekty modelowania numerycznego
Typ: artykuł
Ziobroń, Paweł; Podleś, Krzysztof; Szarliński, Jan; Truty, Andrzej
Parametric effectiveness assesment of jet grouting cutoff walls in rehabilitated flood-protective dikes
Typ: artykuł
Twaróg, Bernard
Elementy ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem obiektów przeciwpowodziowych
Typ: artykuł
Witakowski, Piotr
Zdalne monitorowanie zmian wewnętrznej wilgotności konstrukcji
Typ: artykuł
Wosatko, Adam; Pamin, Jerzy; Polak, Maria Anna; Putanowicz, Roman; Winnicki, Andrzej
Simulation of fracture in RC slab–column connection strengthened against punching shear
Typ: artykuł
Wrana, Bogumił
Charakterystyka parametrów dynamicznych gruntu
Typ: artykuł
Zaczek-Peplinska, Janina ; Popielski, Paweł
Lokalizacja punktów kontrolnych na ścianie odpowietrznej zapory betonowej na podstawie modelowanych gradientów przyrostów przemieszczeń
Typ: artykuł
Zych, Mariusz
Analiza numeryczna zarysowania w dojrzewającym betonie ściany zbiornika żelbetowego
Typ: artykuł
Żebro, Tomasz; Kowalczyk-Gajewska, Katarzyna; Pamin, Jerzy
A geometrically nonlinear model of scalar damage coupled to plasticity
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/