Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WA

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Architektury [A]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 406
123456 ... 21
następne

Suchoń, Filip
Rola zapomnianej struktury pofortyfikacyjnej w kształtowaniu rozwoju przestrzennego miasta
typ: rozprawa doktorska
Gransicki, Marek
Chałupa przejazdowa z Jaślisk jako przykład modelu drewnianego domu przyrynkowego w małym mieście na Podkarpaciu
typ: rozprawa doktorska
Bilski, Maciej
Mariny i przystanie wodne jako czynnik aktywizacji urbanistycznej małych i średnich miast w Polsce
typ: rozprawa doktorska
Kujawski, Wojciech
Impact of buildings on contemporary urban infrastructure
typ: rozprawa doktorska
Derlatka, Adam
Regionalne, kulturowe i przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia
typ: rozprawa doktorska
Gierszon, Mateusz
Metoda Segala, idea, praktyka i możliwości zastosowania w polskich warunkach
typ: rozprawa doktorska
Walczak, Agata
Procesy zachodzące w krajobrazie Nowej Huty – rozwój versus destrukcja przestrzeni
typ: rozprawa doktorska
Vaščák, Martin
Educational Presentation of Architectural Heritage. Smart Way of Architectural Presentation Focused on Educational Impact of IN SITU Monument Presentation
typ: rozprawa doktorska
Włoch-Szymla, Agnieszka
Wizje, eksperymenty i strategie rozwojowe Wiednia. Poszukiwanie przyjaznego człowiekowi środowiska mieszkaniowego
typ: rozprawa doktorska
Matys, Wojciech
Małe domy mieszkalne, nowy typ niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej
typ: rozprawa doktorska
Jakubowski, Kasper
Sukcesja przyrody i funkcji nieużytków urbanistycznych na przykładzie terenów zieleni zakładanych po roku 1992
typ: rozprawa doktorska
Petrus, Krzysztof
Garbary w latach 1850 – 1939. Największe przedmieście Krakowa i jego nowoczesna transformacja na tle przemian urbanistycznych i historii rozwoju przestrzennego
typ: rozprawa doktorska
Wojdylak, Paweł
Architektura ulicy a strategia rewitalizacji śródmieścia. Urbanistyczne aspekty rewitalizacji ulic w wybranych śródmieściach polskich metropolii
typ: rozprawa doktorska
Dudzic-Gyurkovich, Karolina
Pokonywanie barier urbanistycznych. Współczesne przykłady przekształceń rejonów dróg szybkiego ruchu w obszarach miejskich
typ: rozprawa doktorska
Łysień, Mariusz
Związki funkcjonalno-przestrzenne miasta z rzeką. Przykłady ośrodków o wielkości do 50 tysięcy mieszkańców
typ: rozprawa doktorska
Łabowicz-Sajkiewicz, Piotr
Wybrane zagadnienia projektowania współczesnych hal widowiskowo – sportowych, na przykładzie Areny Kraków – zrealizowanej hali widowiskowo – sportowej w Krakowie Czyżynach dla 18 000 (22 800) widzów
typ: rozprawa doktorska
Moskal, Tomasz
Wpływ założeń Ogólnego Planu Zabudowania Miasta Rzeszowa z 1939 roku na dokumenty planistyczne miasta w latach 1939-2003
typ: rozprawa doktorska
Dudek, Joanna
Identyfikacja i implementacja wzorców prawidłowego kształtowania śródmiejskiej ulicy na przykładzie miasta Rzeszowa
typ: rozprawa doktorska
Figurska-Dudek, Joanna
Dukla w średniowieczu (urbanistyka i architektura miasta)
typ: rozprawa doktorska
Walicka-Góral, Beata
Wpływ urbanistyczno-architektonicznego kształtowania mieszkaniowego wnętrza urbanistycznego na jego komfort akustyczny
typ: rozprawa doktorska

123456 ... 21
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/