betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9285)
    Artykuły i Czasopisma (6812)
    Publikacje książkowe (475)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1784)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36456)
Inne bazy bibliograficzne (8990)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1809)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WA

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Architektury [A]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 357
123456 ... 18
następne

Szczerek, Eliza
Rola rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w kreowaniu ciągłości i komplementarności przestrzeni publicznych współczesnego miasta
Typ: rozprawa doktorska
Przygodzki, Dominik
Stanowisko archeologiczne Regia w Wiślicy i możliwości ekspozycji jego reliktów architektonicznych na tle współczesnych tendencji i rozwiązań europejskich
Typ: rozprawa doktorska
Jeleniewska-Jankowska, Marzena
Ogrody różane w Europie. Historia, stan zachowania i perspektywy rozwoju na wybranych przykładach, ze szczególnym uwzględnieniem Polski
Typ: rozprawa doktorska
Kopacz, Jolanta
Architektura narodowego romantyzmu w XIX i na początku XX wieku w krajach nordyckich oraz ich wpływ na krainy ościenne. Problemy architektoniczne, urbanistyczne i estetyczne
Typ: rozprawa doktorska
Jurczakiewicz, Stanisław
Ewolucja form systemów prętowo-cięgnowych w architekturze współczesnej
Typ: rozprawa doktorska
Bąkowski, Tymoteusz
Techniczno-użytkowe aspekty twórczych postaw architektów polskich na przełomie XIX/XX w. Wpływ na późniejsze dzieje architektury
Typ: rozprawa doktorska
Łukaszewski, Łukasz
Badania nad zastosowaniem fotogrametrii i skaningu laserowego 3D w dokumentowaniu i rekonstruowaniu obiektów architektury
Typ: rozprawa doktorska
Tracz, Włodzimierz
Rewitalizacje przestrzeni publicznych na przykładzie małych miejscowości w województwie świętokrzyskim realizowane przy wsparciu funduszy unijnych
Typ: rozprawa doktorska
Mika, Paweł
Wpływ prefabrykowanych, betonowych rozwiązań fasadowych na estetykę obiektów architektonicznych
Typ: rozprawa doktorska
Taczalska, Anna
Architektura współczesnych budynków biurowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i Warszawy – aspekt środowiska miejsc pracy na tle tendencji europejskich
Typ: rozprawa doktorska
Ostrowska, Barbara
Współczesna interpretacja lokalnej tradycji na tle idei zrównoważonego rozwoju
Typ: rozprawa doktorska
Tubielewicz-Michalczuk, Malwina
Projekty nagrodzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu (ASLA) w latach 2005-2014 jako odzwierciedlenie trendów w projektowaniu architektoniczno-krajobrazowym
Typ: rozprawa doktorska
Szczybura, Anna
Z działalności architektonicznej Jana Sas Zubrzyckiego na niwie budownictwa ratuszy na ziemiach Galicji Zachodniej
Typ: rozprawa doktorska
Nowak, Marta
Architektura jak opakowanie : o uniezależnieniu struktury zewnętrznej budynku
Typ: rozprawa doktorska
Fitta-Spelina, Agnieszka
Jarosław do końca okresu staropolskiego. Zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne
Typ: rozprawa doktorska
Fedyczkowski, Zbigniew Edward
Wybrane aspekty kształtowania zabudowy dla obszarów zagrożonych kataklizmami
Typ: rozprawa doktorska
Gałkowski, Marcin
Zmiany funkcjonalne miejskich pieszych przestrzeni publicznych w procesach komodyfikacji i prywatyzacji
Typ: rozprawa doktorska
Białkiewicz, Joanna Jadwiga
Stefan Cybichowski - jego twórczość na tle epoki
Typ: rozprawa doktorska
Początko, Marek
Współczesność architektury monumentalnej
Typ: rozprawa doktorska
Sulma, Mirosław
Metodyka iluminacji zespołów i obiektów zabytkowych
Typ: rozprawa doktorska

123456 ... 18
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/