betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10206)
    Artykuły i Czasopisma (7377)
    Publikacje książkowe (708)
    Materiały konferencyjne (205)
    Prace dyplomowe (1880)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (15)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39259)
Inne bazy bibliograficzne (14067)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1942)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WA

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Architektury [A]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 390
123456 ... 20
następne

Moskal, Tomasz
Wpływ założeń Ogólnego Planu Zabudowania Miasta Rzeszowa z 1939 roku na dokumenty planistyczne miasta w latach 1939-2003
typ: rozprawa doktorska
Dudek, Joanna
Identyfikacja i implementacja wzorców prawidłowego kształtowania śródmiejskiej ulicy na przykładzie miasta Rzeszowa
typ: rozprawa doktorska
Figurska-Dudek, Joanna
Dukla w średniowieczu (urbanistyka i architektura miasta)
typ: rozprawa doktorska
Walicka-Góral, Beata
Wpływ urbanistyczno-architektonicznego kształtowania mieszkaniowego wnętrza urbanistycznego na jego komfort akustyczny
typ: rozprawa doktorska
Tota, Paulina
Multisensoryczne przestrzenie publiczne. Zasady tworzenia multisensorycznych otwartych stref nauki i rekreacji
typ: rozprawa doktorska
Tufek-Memišević, Tijana
Contemporary linear city development. A case of spatial interventions in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
typ: rozprawa doktorska
Ociepka-Miśkowiec, Magdalena
Wpływ formy architektonicznej na kształtowanie klimatu akustycznego wnętrz sakralnych
typ: rozprawa doktorska
Biskup, Kamil
Inteligentna architektura w środowisku mieszkaniowym
typ: rozprawa doktorska
Barełkowska, Katarzyna
Między ochroną a przetrwaniem średniowiecznej architectura militaris. Strategie ochrony zabytków na przykładzie wybranych zamków w Wielkopolsce i na Kujawach
typ: rozprawa doktorska
Mrozowski, Jakub
Jakość przestrzeni społecznych w wybranych obszarach mieszkaniowych na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie
typ: rozprawa doktorska
Spyrka, Wojciech
Planowanie korytarzy osiedleńczych w oparciu o sieć transportu zbiorowego – przykład pasma Doliny Raby
typ: rozprawa doktorska
Malczewska, Joanna
Miasta w dolnym biegu Wisłoki w województwie sandomierskim o średniowiecznym pochodzeniu do połowy XVII wieku
typ: rozprawa doktorska
Szwed, Joanna
Oświetlenie i iluminacja krajobrazu miejskiego jako przedmiot działań artystycznych w kontekście uwarunkowań planistycznych |na przykładzie wybranych miast na początku XXI wieku|
typ: rozprawa doktorska
Łasocha, Marceli
Urbanizacja Krakowa w latach 1900 – 2014 ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych
typ: rozprawa doktorska
Hryniewicz, Małgorzata
Królewska rezydencja w Łobzowie. Od pałacu Santi Gucciego do malowniczej ruiny XIX wiecznej. Przekształcenia obiektu na podstawie źródeł ikonograficznych
typ: rozprawa doktorska
Dendura, Bartosz
Architektura poolimpijska. Architektura obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej, realizowanych na potrzeby igrzysk w kontekście idei dziedzictwa olimpijskiego
typ: rozprawa doktorska
Steuer-Jurek, Anna
Zwierzyńce ogrodowe na terenie dawnej rejencji opolskiej
typ: rozprawa doktorska
Szczerek, Eliza
Rola rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w kreowaniu ciągłości i komplementarności przestrzeni publicznych współczesnego miasta
typ: rozprawa doktorska
Przygodzki, Dominik
Stanowisko archeologiczne Regia w Wiślicy i możliwości ekspozycji jego reliktów architektonicznych na tle współczesnych tendencji i rozwiązań europejskich
typ: rozprawa doktorska
Jeleniewska-Jankowska, Marzena
Ogrody różane w Europie. Historia, stan zachowania i perspektywy rozwoju na wybranych przykładach, ze szczególnym uwzględnieniem Polski
typ: rozprawa doktorska

123456 ... 20
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/