Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 19. Środowisko z. 2-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-6336
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 36
12
następne

Banachowicz, Andrzej; Bober, Ryszard; Wolski, Adam; Grodzicki, Piotr; Kozłowski, Zenon
Badania dostępności systemu DGPS na dolnej Odrze
typ: artykuł
Banachowicz, Andrzej; Wołejsza, Piotr
Ocena dokładności obliczania parametrów spotkania CPA i TCPA w multiagentowym systemie wspomagania nawigacyjnego procesu decyzyjnego
typ: artykuł
Stereńczak, Krzysztof; Będkowski, Krzysztof
Porównanie zasięgów koron drzew wyznaczonych na podstawie danych skanowania laserowego i pomiarów fotogrametrycznych
typ: artykuł
Luther, Leonard; Błędzka, Jolanta; Kujawski, Edward
Dokumentacja kartograficzno-fotograficzna w planowaniu szlaku turystycznego
typ: artykuł
Bojarowski, Krzysztof; Gościewski, Dariusz
Organizacja pomiaru skanerem laserowym
typ: artykuł
Bojarowski, Krzysztof; Gościewski, Dariusz
Generowanie numerycznego modelu terenu na podstawie wyników pomiaru skanerem laserowym
typ: artykuł
Cacciuto, Tomasz
Tin data optimization for shape extraction from terrain laser scan measurement
typ: artykuł
Czochański, Marian; Dziubińska, Joanna
Wpływ opłat adiacenckich związanych z podziałem nieruchomości na budżet gminy na przykładzie Łodzi
typ: artykuł
Czochański, Marian; Kowalski, Grzegorz
Udział prac geodezyjnych w tworzeniu układu przestrzennego Łodzi przemysłowej
typ: artykuł
Kowalski, Grzegorz; Czochański, Marian
Prototyp wielkoskalowej mapy sytuacyjnej w układzie sekcyjnym dla miasta Łodzi
typ: artykuł
Wolski, Bogdan; Derezińska, Agnieszka
Badania niezawodności eksploatacyjnej osnowy wysokościowej stabilizowanej na obszarze gruntów ekspansywnych
typ: artykuł
Felski, Andrzej Z.
Pola wspólne nawigacji i geodezji
typ: artykuł
Gajdek, Jerzy
Wytyczanie i obsługa montażu budynków w procesie on-line
typ: artykuł
Gerus-Gościewska, Małgorzata
Możliwości zastosowania informacji podpowierzchniowych uzyskanych z georadaru do projektowania struktur liniowych
typ: artykuł
Gościewski, Dariusz
Zastosowanie kompresji RLE do redukcji wielkości zbiorów typu GRID
typ: artykuł
Janicka, Joanna
Transformacja współrzędnych z zastosowaniem wybranych metod m-estymacji
typ: artykuł
Kamiński, Waldemar; Bojarowski, Krzysztof; Dumalski, Andrzej; Mroczkowski, Krzysztof; Trystuła, Jerzy
Ocena możliwości wykorzystania skanera laserowego Scanstation firmy LEICA w badaniu deformacji obiektów budowlanych
typ: artykuł
Kośka, Tadeusz
Problem ewidencjonowania nieruchomości w Łodzi jako wynik analizy archiwalnych materiałów kartograficznych dla sporządzenia opracowań ekofizjograficznych
typ: artykuł
Kuczyńska, Joanna
Metodyka modelowania i oceny obiektów budowlanych w monitoringu odkształceń i przemieszczeń
typ: artykuł
Kujawski, Edward; Luther, Leonard; Sztubecka, Małgorzata
Problemy oceny poziomu hałasu na obszarze parków miejskich
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/