Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 24. Informatyka z. 1-I

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-631X
Kolekcja
Technical Transactions. Computer Science and Information Systems
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 5

Bazydło, Grzegorz; Adamski, Marian
Projektowanie sterowników logicznych opisanych diagramami maszyny stanowej UML
typ: artykuł
Deniziak, Stanisław; Górski, Adam
Kosynteza systemów SOC metodą rozwojowego programowania genetycznego
typ: artykuł
Krystosik, Artur
EMLAN: język modelowania i formalnej weryfikacji oprogramowania systemów wbudowanych
typ: artykuł
Łukawska, Barbara; Łukawski, Grzegorz; Sapiecha, Krzysztof
Experimental evaluation of two touring simulators for training operators of mobot
typ: artykuł
Sapiecha, Krzysztof; Grela, Damian
Wyznaczanie scenariuszy testowych dla pewnej klasy procesów definiowanych za pomocą języka BPEL
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/