betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9992)
    Artykuły i Czasopisma (7210)
    Publikacje książkowe (527)
    Materiały konferencyjne (199)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1863)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (13)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38335)
Inne bazy bibliograficzne (14006)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1881)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 24. Informatyka z. 1-I

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-631X
Kolekcja
Technical Transactions. Computer Science and Information Systems
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 5

Bazydło, Grzegorz; Adamski, Marian
Projektowanie sterowników logicznych opisanych diagramami maszyny stanowej UML
typ: artykuł
Deniziak, Stanisław; Górski, Adam
Kosynteza systemów SOC metodą rozwojowego programowania genetycznego
typ: artykuł
Krystosik, Artur
EMLAN: język modelowania i formalnej weryfikacji oprogramowania systemów wbudowanych
typ: artykuł
Łukawska, Barbara; Łukawski, Grzegorz; Sapiecha, Krzysztof
Experimental evaluation of two touring simulators for training operators of mobot
typ: artykuł
Sapiecha, Krzysztof; Grela, Damian
Wyznaczanie scenariuszy testowych dla pewnej klasy procesów definiowanych za pomocą języka BPEL
typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/