betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 4. Architektura z. 1-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13

Szumakowicz, Eugeniusz
Uwagi o wartościach
Typ: artykuł
Zachariasz, Agata
Ojcowski Park Narodowy
Typ: artykuł
Sykta, Izabela
Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy
Typ: artykuł
Sykta, Izabela
Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa
Typ: artykuł
Böhm, Aleksander
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego III Kampusu UJ
Typ: artykuł
Zachariasz, Agata
Zwierzyniecki Park Kulturowy w Krakowie
Typ: artykuł
Mularz, Stanisław; Drzewiecki, Wojciech
Interpretacja głównych elementów krajobrazu na teledetekcyjnych obrazach lotniczych i satelitarnych
Typ: artykuł
Zachariasz, Agata; Sykta, Izabela
Przekształcenia krajobrazu wybranych obszarów w latach 1966–2007
Typ: artykuł
Böhm, Aleksander
Skuteczność istniejących w Polsce instrumentów prawnych
Typ: artykuł
Osikowska, Wanda; Przetacznik, Jan
Percepcja i ocena estetyczna krajobrazu Krakowa
Typ: artykuł
Wojciechowski, Krzysztof H.
Prokrajobrazowe instrumenty planistyczne we Francji, Belgii, Hiszpanii i Portugalii
Typ: artykuł
Böhm, Aleksander
Prokrajobrazowe instrumenty planistyczne w Niemczech
Typ: artykuł
Böhm, Aleksander
Proponowane działania
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/