Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 7. Architektura z. 2-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 30
12
następne


Czasopismo Techniczne z. 7. Architektura z. 2-A
typ: numer czasopisma
Łakomy, Katarzyna
„Ogrody Pamięci” w sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu
typ: artykuł
Mitkowska, Anna
Kalwarie europejskie jako pielgrzymkowe ogrody pamięci
typ: artykuł
Chrząszczewski, Jacek
Kalwaria na Austeinie w Grazu
typ: artykuł
Zachariasz, Agata
O upamiętnianiu miejsc, wydarzeń, osób i zwierząt w historycznych i współczesnych ogrodach i parkach
typ: artykuł
Majdecka-Strzeżek, Anna
Historyczne cmentarze ogrody pamięci jako wyróżniki krajobrazu kulturowego
typ: artykuł
Pluta, Katarzyna
Współczesne przestrzenie publiczne jako ogrody i krajobrazy pamięci
typ: artykuł
Leniartek, Mieczysław K.
Percepcja założenia krajobrazowego jako doświadczanie déjà raconté
typ: artykuł
Szewczyk, Jarosław
Staropolski ogród jako archetyp i relikt tradycji
typ: artykuł
Bieske-Matejak, Alicja
Ogrody pamięci w praktyce urbanistycznej
typ: artykuł
Wrzos, Zuzanna; Kimic, Kinga
Ogród pamięci Gucin-Gaj w Warszawie – stan przetrwania
typ: artykuł
Dudek-Klimiuk, Joanna
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego – ogród pamięci i wyobraźni
typ: artykuł
Wycichowska, Barbara
Park im. T. Rejtana. Łódzki Park Nie-pamięci
typ: artykuł
Kimic, Kinga
Ogród Strzelecki w Tarnowie – ogród pamięci z Mauzoleum generała Bema
typ: artykuł
Baster, Przemysław
Współczesny ogród Nan Lian w Hongkongu – pamięć o przeszłości
typ: artykuł
Brzezowski, Wojciech
Ian Hamilton Finlay i jego Mała Sparta
typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Ogród Pamięci Imigrantów pod Statuą Wolności – uwarunkowania, konteksty, realizacja
typ: artykuł
Makowska, Beata
Parki rzeźb w Norwegii
typ: artykuł
Milecka, Małgorzata
Xcaret – park kultury Majów
typ: artykuł
Jagiełło, Marzanna
Pamięci żony. Garden of Cosmic Speculation Charlesa Jencksa
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/