Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 5. Mechanika z. 1-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /



Elementy tej kolekcji: 26
12
następne


Czasopismo Techniczne z. 5. Mechanika z. 1-M
typ: numer czasopisma
Alberini, Federico; Simmons, Mark J.H.; Ingram, Andy; Stitt, E. Hugh
A combined criterion to identify mixing performance for the blending of non-Newtonian fluids using a Kenics KM static mixer
typ: artykuł
Bałdyga, Jerzy; Jasińska, Magdalena; Trendowska, Justyna; Tadeusiak, Wiktoria; Cooke, Mike; Kowalski, Adam
Application of test reactions to study micromixing and mass transfer in chemical apparatus
typ: artykuł
Böhm, Lutz; Kraume, Matthias
Hydrodynamic investigation of single bubbles
typ: artykuł
Cyklis, Piotr; Kantor, Ryszard
Concept of ecological hybrid compression-sorption refrigerating systems
typ: artykuł
Ditl, Pavel; Netušil, Michal
Dehydration of natural gas stored in underground gas storages
typ: artykuł
Esche, Erik; Müller, David; Müller, Michael; Wozny, Günter; Schöneberger, Jan; Thielert, Holger
Innovative product and process development with mobile and modular mini-plant-techniques
typ: artykuł
Godini, Hamid Reza; Jaso, Stanislav; Martini, Walter; Stünkel, Steffen; Salerno, Daniel; Son, Nghiem Xuan ; Song, Shankui; Sadjadi, Setarehalsadat; Trivedi, Harshil; Arellano-Garcia, Harvey; Wozny, Günter
Concurrent reactor engineering, separation enhancement and process intensification; comprehensive UniCat approach for Oxidative Coupling of Methane (OCM)
typ: artykuł
González, Torres; Netušil, Michal; Ditl, Pavel
Raw gas dehydration on supersonic swirling separator
typ: artykuł
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof; Rakoczy, Jan
Investigation of thermal effects of water vapor adsorption on zeolites
typ: artykuł
Hülagü, Deniz; Kramer, Verena; Kraume, Matthias
Preparation and characterization of mixed-matrix-membranes
typ: artykuł
Jaworski, Zdzisław; Sarzyński, Ignacy; Dyląg, Michał
A concept of pilot plant for innovative production of ammonium fertilizers
typ: artykuł
Kamp, Johannes; Nachtigall, Stephanie; Maaß, Sebastian; Kraume, Matthias
Modelling of coalescence in turbulent liquid/liquid dispersions considering droplet charge
typ: artykuł
Kramer, Verena; Hülagü, Deniz; Kraume, Matthias
Development of a mechanistic model for sorption selective mixed-matrix membranes for gas separation
typ: artykuł
López, Diana; Barz, Tilman; Arellano-Garcia, Harvey; Wozny, Günter; Villegas, Adriana; Ochoa, Silvia
Subset selection for improved parameter identification in a bio-ethanol production process
typ: artykuł
Lyagin, Evgenij; Drews, Anja; Kraume, Matthias
Parallel reactor system for screening and characterisation of biocatalysts
typ: artykuł
Matras, Zbigniew; Kopiczak, Bartosz
Time-averaged velocity profile model of drag reducing polymer solutions in the turbulent pipe flow
typ: artykuł
Müller, David; Müller, Michael; Nguyen, Le Anh Thu; Ludwig, Johanna; Drews, Anja; Kraume, Matthias; Schomäcker, Reinhard; Wozny, Günter
Development of separation methods for a continuous hydroformylation process in a mini-plant scale
typ: artykuł
Pater, Sebastian; Magiera, Janusz
Energetic and ecological balancing hybrid heating system with renewable energy sources
typ: artykuł
Paul, Niklas; Kraume, Matthias
Influence of non-ionic surfactants on liquid-liquid mass transfer of single droplets
typ: artykuł

12
następne





© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/