Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 8. Mechanika z. 3-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 25
12
następne


Czasopismo Techniczne z. 8. Mechanika z. 3-M
typ: numer czasopisma
Szczepaniak, Cezary
O powstaniu kierunków kształcenia w specjalnościach z dziedziny pojazdów w uczelniach akademickich w Polsce w latach 1946–1970
typ: artykuł
Struski, Józef; Kowalski, Marek S.
Analiza kinematyki czterowahaczowego zawieszenia kół kierowanych za pomocą układów równań więzów geometrycznych o różnej strukturze
typ: artykuł
Lozia, Zbigniew
Modele symulacyjne ruchu i dynamiki dwóch pojazdów uprzywilejowanych
typ: artykuł
Parczewski, Krzysztof; Wnęk, Henryk
Modele fizyczne pojazdów w skali do badania dynamiki ruchu
typ: artykuł
Pieniążek, Wiesław; Walczak, Stanisław; Motrycz, Grzegorz
Badanie reakcji pojazdu czteroosiowego na wymuszenie losowe obrotem kierownicy
typ: artykuł
Ślaski, Grzegorz; Pikosz, Hubert
Badania drogowe zapotrzebowania energii w celu realizacji skrętu kół samochodu osobowego
typ: artykuł
Ślaski, Grzegorz
Analiza sygnałów sterowania układem kierowniczym i hamulcowym dla zintegrowanego sterowania zawieszeniem adaptacyjnym
typ: artykuł
Struski, Józef; Wach, Krzysztof
Analiza mechanizmu przyrządu pomiarowego do wyznaczania translacji i rotacji koła kierowanego
typ: artykuł
Walczak, Stanisław
Wpływ właściwości dynamicznych modelu ogumienia na dynamikę poprzeczną samochodu
typ: artykuł
Sawczuk, Wojciech
Metody diagnozowania par ciernych hamulca tarczowego
typ: artykuł
Sawczuk, Wojciech
Badanie wybranych parametrów procesu hamowania hamulca tarczowego
typ: artykuł
Oleksowicz, Selim; Burnham, Keith; Gajek, Andrzej
On the legal, safety and control aspects of regenerative braking in hybrid/electric vehicles
typ: artykuł
Oleksowicz, Selim; Burnham, Keith
Assessment of hybrid vehicle braking technologies
typ: artykuł
Luft, Sławomir; Skrzek, Tomasz
Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym – przegląd wybranych wyników badań
typ: artykuł
Iskra, Antoni; Kałużny, Jarosław; Babiak, Maciej
Wpływ temperatury cieczy chłodzącej i oleju na straty tarcia w tłokowym silniku spalinowym
typ: artykuł
Saniga, Juraj; Barta, Dalibor; Mruzek, Martin; Repka, Ján; Tučník, Peter; Kukuča, Pavol
Heat regenerator of stirling engine with an unconventional mechanism FIK
typ: artykuł
Szczypiński-Sala, Wojciech
Niektóre własności mieszanin olejów roślinnych i paliw do silników o zapłonie samoczynnym
typ: artykuł
Idzior, Marek; Karpiuk, Wojciech; Bieliński, Maciej; Borowczyk, Tomasz; Stobnicki, Paweł
Badanie wpływu liczby i średnicy otworków rozpylacza na parametry wtrysku biopaliw rzepakowych
typ: artykuł
Cisek, Jerzy; Mruk, Andrzej; Szczypiński-Sala, Wojciech
Wpływ biopaliw (FAME) na właściwości eksploatacyjne rozpylaczy paliwa silnika z zapłonem samoczynnym
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/