Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 14. Mechanika z. 7-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 34
12
następne


Czasopismo Techniczne z. 14. Mechanika z. 7-M
typ: numer czasopisma
Babeł, Marek; Szachniewicz, Bartosz
Studium techniczne – modernizacja spalinowej lokomotywy manewrowej serii SM31
typ: artykuł
Barna, Grażyna
Control system of wheel slide protection devices for rail vehicles meeting the requirements of european normative documents
typ: artykuł
Bartkiewicz, Paweł; Kobielski, Andrzej; Prusak, Janusz
Ocena maksymalnych wartości prądów obciążeń trakcyjnych w aspekcie bezpiecznej eksploatacji wyłączników szybkich
typ: artykuł
Bera, Piotr; Pilch, Robert; Szybka, Jan
Zastosowanie sieci neuronowych do oceny zużycia paliwa przez samochód
typ: artykuł
Cegielny, Emil
Badanie przyczyn uszkodzenia śrub stopowych przytwierdzenia szyn do podkładów typu K
typ: artykuł
Cichocki, Zbigniew; Jeleśniański, Zbigniew; Urbańczyk, Paweł
Hamulec klockowy – zachowanie par ciernych żeliwo–stal, kompozyt–stal w warunkach skrajnych obciążeń cieplnych
typ: artykuł
Cichy, Rafał; Tomaszewski, Franciszek
Wymagania Wspólnoty Europejskiej w zakresie interoperacyjności taboru kolejowego
typ: artykuł
Dusza, Mirosław; Zboiński, Krzysztof
Dokładne wyznaczanie prędkości krytycznej modelu pojazdu szynowego – porównanie metod
typ: artykuł
Fajkoš, Rostislav; Zima, Radim; Karwala, Krzysztof
Metody oceny jakości systemów powłokowych dla ochrony powierzchniowej kolejowych zestawów kołowych
typ: artykuł
Jasica, Grażyna; Heinrich, Małgorzata
Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczym
typ: artykuł
Kardas-Cinal, Ewa
Badania symulacyjne wpływu lokalnego stanu toru na bezpieczeństwo jazdy pojazdu szynowego – analiza statystyczna
typ: artykuł
Kobielski, Andrzej; Lech, Jacek; Prusak, Janusz
Kolejowa sieć trakcyjna powrotna a kwestia zagrożeń porażeniem elektrycznym
typ: artykuł
Litwiński, Marek; Piec, Paweł
Właściwości tribologiczne oleju silnikowego w aspekcie spektrometrii w podczerwieni
typ: artykuł
Lorenc, Augustyn
Metodyka prognozowania rzeczywistego zużycia paliwa
typ: artykuł
Medwid, Marian; Stawecki, Włodzimierz; Cichy, Rafał
Innowacyjne rozwiązanie systemu do transportu kombinowanego kolejowo-drogowego
typ: artykuł
Michnej, Maciej
Proces zużycia w połączeniu obrotowym na przykładzie modelu zestawu kołowego z samoczynną zmianą rozstawu kół
typ: artykuł
Młynarski, Stanisław
Problemy rentowności technicznych środków transportu szynowego
typ: artykuł
Orczyk, Małgorzata; Tomaszewski, Franciszek
Klimat akustyczny w wybranych typach tramwajów na postoju
typ: artykuł
Pałka, Ewa; Młynarski, Stanisław
Analiza bezpieczeństwa w pojeździe szynowym
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/